Keuring mazouttank

Verwarmt u uw huis met stookolie, ook wel mazout genaamd? Dan bent u wettelijk verplicht om uw tank eenmalig of periodiek te laten keuren. De overheid heeft deze regelgeving ingevoerd om te voorkomen dat de bodem (te veel) wordt verontreinigd. Zelf hebt u ook voordeel aan het tijdig laten keuren. Uw tank kent daardoor een langere levensduur.

Wanneer u uw tank moet laten keuren en hoe dit dan precies verloopt, leest u allemaal op deze pagina. Vraag een offerte op van een erkende technici werkzaam in uw regio.

keuring mazouttank

Waarom uw mazouttank laten keuren?

Een mazouttank laten controleren, is wettelijk verplicht. Het is echter vooral voor uzelf interessant om dit te doen. Een tank die goed onderhouden wordt, zal langer meegaan. Bij regelmatige keuring, kan de aanwezigheid van water of slib in uw tank op tijd worden opgemerkt. Water en slib hebben een negatieve invloed op de hele installatie.

Het keuren van uw tank zal u ook behoeden voor onaangename onkosten. Zo kan een lek in uw tank u duur uitvallen. Kostbare mazout waarvoor u betaald heeft, gaat immers verloren.

Daarnaast ontstaat bij een ondergrondse tank het risico dat de olie in de bodem dringt. Dat is niet alleen slecht voor het milieu, maar ook voor uw portemonnee. U bent immers verplicht om in dat geval de bodem te laten saneren. Indien u niet in orde bent met een keuringsattest, zal de verzekering hier niet in tussen komen.

Ook schade zullen de meeste verzekeringsmaatschappijen alleen maar dekken op voorwaarde dat uw tank werd gekeurd volgens de wettelijke regels.

Tot slot zorgt een gekeurde tank voor een vlottere verkoop van uw woning.

Wie mag uw stookolietank keuren?

Het keuren van een mazouttank in het Vlaamse Gewest moet gebeuren door een erkend technicus stookolietanks. Deze vakmannen kunt u herkennen aan een erkenningsnummer beginnende met de letters SV en gevolgd door vijf cijfers. Zo zou het nummer eruit kunnen zien: SV12345

Naast technici zijn er ook erkende milieudeskundigen die stookolietanks mogen keuren. Het erkenningsnummer van deze milieukundigen begint met het jaar waarin de expert is begonnen en wordt opgevolgd met een H. Vervolgens zijn er meerdere variabelen, te weten: drie cijfers, twee of drie letter + drie cijfers of de volledige naam van de milieudeskundige.

We hebben enkele voorbeelden voor u gemaakt:

  • 1998/H123
  • 2010/HAV123 of 2020/HKSV123
  • 2021/Hvoornaamachternaam

Bekijk hier de overzichtslijst van erkende technici en milieudeskundigen in het Vlaams Gewest.

Wanneer is de keuring verplicht?

De plaatsing van een mazouttank dient te gebeuren door een erkend technicus. Vooraleer u de tank in gebruik neemt, moet er altijd een keuring plaatsvinden. Dit geldt bij alle types, zowel ondergronds als bovengronds. Afhankelijk van het type, moet u de tank ook nadien nog periodiek laten controleren. Lees meer over de verschillende soorten mazouttanks.

Hoe vaak uw tank gecontroleerd moet worden, hangt af van het volume en de plaatsing (onder of boven de grond). Ook de geografische ligging speelt een rol. In Wallonië en Brussel gelden andere regels. Deze informatie beperkt zich tot de Vlaamse wetgeving. Opgelet, het gaat hier enkel om particuliere mazouttanks. Voor bedrijven gelden andere regels. Wanneer de tank in een beschermingszone of waterwingebied staat, gelden er eveneens andere regels. Vraag ernaar bij een erkende technicus.

Tanks van minder dan 5.000 kilogram of 6.000 liter die boven de grond worden geïnstalleerd, moeten niet worden gekeurd als ze na 1 maart 2009 werden geïnstalleerd. Indien ze ouder zijn, moet ze een eenmalige keuring (hebben) ondergaan.

Een ondergrondse tank van minder dan 5.000 kilogram of 6.000 liter moet elke vijf jaar worden gecontroleerd. Bovengrondse stookolietanks die groter zijn dan 5.000 kilogram of 6.000 liter moeten elke drie jaar worden gecontroleerd, hetzij beperkt. Ondergrondse mazouttanks met een volume van meer dan 5.000 kilogram of 6.000 liter, moeten elke twee jaar een beperkt onderzoek en elke vijftien jaar een grondige controle krijgen.

Opgelet: een mazouttank die in de kelder staat, wordt niet aanzien als ondergrondse tank. Enkel tanks die werkelijk in de grond zijn ingegraven, zijn ondergronds.

Huurt u een woning? Dan bent u verantwoordelijk voor het periodiek laten uitvoeren van een keuring wanneer dit wettelijk verplicht is. De keuringsverslagen houdt u als huurder bij. Wanneer de tank wordt geplaatst, is het de verhuurder die voor een keuring moet zorgen alvorens de tank voor het eerst in gebruik kan worden genomen.

Indicatie van de prijs voor een mazouttank keuring per provincie

Het type tank zal de prijs van een keuring bepalen. Zo betaalt u meestal meer voor de keuring van een ondergrondse dan van een bovengrondse tank. Daarnaast speelt het een rol of het om een enkel- of dubbelwandige tank gaat, of er een dichtheidstest moet gebeuren, enz. Indien de tank moeilijk toegankelijk is, kan dit ook een invloed hebben op de prijs.

Voor bovengrondse tanken starten de prijzen vanaf €85,-, maar kunnen makkelijk oplopen tot €120,-. Een ondergrondse tank start aan €95,- en kan zeker tot €165,- oplopen.

Hoe verloopt een keuring?

Een controleur voert meerdere controles uit. Eerst is er een visuele tankcontrole van de installatie waarbij onder andere de overvulbeveiliging wordt nagekeken. Met gespecialiseerde apparatuur wordt de wanddikte gemeten. Ook wordt er nagekeken of er sprake is van verontreiniging zoals slib, bezinksel of water.

Vervolgens is er de visuele controle van het lekdetectiesysteem. Indien dat er niet is, moet er een dichtheidstest worden uitgevoerd. Deze test is niet nodig als er een lekdetectiesysteem is. Bij een ondergrondse tank gebeurt er altijd een dichtheidsproef. Indien het om een metalen ondergrondse tank gaat, moet de inkuiping gecontroleerd worden.

Als alles in orde is, wordt er een conformiteitsattest afgeleverd. Dit attest is belangrijk om in orde te zijn met uw verzekering. Ook krijgt u na de keuring een nieuwe dop voor de tank of een merkplaat of label. De kleur van de dop of op de plaat geeft aan of de tank in orde is

keuring stookolietank

Wat moet u voorzien?

Wanneer een controleur bij u langskomt, hebt u het attest nodig dat u kreeg bij de aankoop. Hierin verklaart de fabrikant dat de tank werd gemaakt volgens de geldende normen. Ook de norm van uw specifieke tank wordt hierin vermeld.

Het is vanzelfsprekend dat de tank voldoende toegankelijk moet zijn tijdens de keuring. Daarnaast moet de controleur ook toegang hebben tot de leidingen, de overvulbeveiliging, het eventuele lekdetectiesysteem en de inkuiping wanneer u een bovengrondse tank heeft.

Wat zegt de dop over uw mazouttank?

Wanneer u uw tank hebt laten keuren, krijgt de tank een dop of merkplaat (label) in een bepaalde kleur. Een groene dop of plaat betekent dat uw tank helemaal in orde is. U mag de tank meteen weer bijvullen en gebruiken.

Een oranje dop of plaat geeft aan dat er iets niet in orde is, maar dat er nog niet meteen een gevaar voor het milieu is. U krijgt dan zes maanden de tijd om alles in orde te brengen. U zal dan opnieuw een controle krijgen zodat de oranje dop een groene kan worden. Ondertussen mag u de tank blijven bijvullen en gebruiken.

Met een rode dop of plaat hebt u een probleem. Uw tank mag dan niet meer gebruikt worden tot deze volledig hersteld, gereinigd of vernieuwd is. Hier is de technicus immers van oordeel dat er kans is op verontreiniging van het grondwater of de bodem. Na het aanbrengen van een rode dop of plaat, hebt u twee weken de tijd om dit te melden aan de afdeling Operationeel Waterbeheer van de Vlaamse Milieumaatschappij. Deze melding is verplicht.

Naast een kleur vindt u ook de datum van de laatste keuring en de uiterste datum waarop de volgende periodieke keuring moet plaatsvinden op de dop, plaat of conformiteitsattest (of certificaat). Het registratienummer van de erkende technicus staat er eveneens op.

Keuring stookolietank bij verkoop, verplicht of niet?

Wanneer u uw huis of appartement verkoopt, is het wettelijk niet verplicht om de mazouttank van de woning nog te laten keuren. Althans, dat zegt de wet. In praktijk is het wel vaak nodig om bij de verkoop een keuringsattest af te leveren. Het keuren van de tank is immers verplicht voor ingebruikname. Heel wat notarissen vragen daarom om een keuringsattest voor te leggen bij het verlijden van de notariële akte.

Indien de notaris niet om deze akte vraagt, is het alsnog aan te raden dit wel aan te leveren. Het zal de verkoop vlotter laten verlopen. Een niet- of afgekeurde tank kan de koper immers voor onvoorziene kosten doen staan.

Sowieso hebt u als verkoper informatieplicht tegenover de koper. Dat wil zeggen dat u alle relevante informatie moet verstrekken over het betrokken onroerend goed. U moet dus ook vertellen hoe de woning wordt verwarmd, welk type mazouttank de woning heeft en de datum van de installatie van deze tank. Laat dit opnemen in de verkoopakte. Zo vermijdt heel wat discussies achteraf.

Mazouttank afgekeurd, wat nu?

Indien uw tank is afgekeurd, moet u iemand laten komen om te bekijken wat er moet gebeuren. Het kan zijn dat het reinigen van de mazouttank voldoende is. Hebt u echter te maken met een zware lekkage, bestaat de kans dat u een nieuwe tank moet plaatsen. Als ook de bodem is vervuild, zal u die eerst moeten saneren. Deze kost moet u zelf dragen, al kan de verzekering hierin tussenkomen. Hier zijn uiteraard voorwaarden aan verbonden. Tot slot heeft u ook de optie om de mazouttank te verwijderen. Wij hebben een artikel geschreven over de opbouw van de kosten waardoor de mazouttank verwijderen prijs bepaald wordt.

keuren mazouttank

Vrijblijvend offertes vergelijken

Is het tijd om uw stookolietank te laten keuren? Dan kan u hier naar een erkende technicus in uw buurt zoeken. Vraag zeker op voorhand enkele offertes aan zodat u de prijzen kan vergelijken. De offerte zou alle werkzaamheden precies moeten omschrijven.

Bronnen voor dit artikel:

Vlaanderen.be – Controle en onderhoud mazouttank
Omgeving.vlaanderen.be – Wanneer een mazoutexpert inschakelen?