Lekkende mazouttank, wat nu?

Last van een lekkende mazouttank? Zeker bij oudere modellen kan dit gebeuren. Een lek kan zorgen voor bodemverontreiniging. Dat is niet enkel slecht voor het milieu, maar ook voor uw portemonnee. De eigenaar van de tank moet immers de grond saneren en de kosten hiervoor kunnen enorm oplopen. Wel tot tienduizenden euro’s. Het is dus erg belangrijk om dit te voorkomen. Een periodieke controle is daarom verplicht. Hebt u tussendoor toch een vermoeden van een lek? Neem dan zo snel mogelijk contact op met een gespecialiseerde firma die het probleem kan aanpakken. Een overzicht.

lekkende mazouttank

Welke zaken als eerste regelen bij een lekkende mazouttank?

Als u een lek in uw stookolietank vaststelt, contacteert u best onmiddellijk een gespecialiseerde firma. Zij kunnen de schade inschatten en bepalen of de tank nog kan worden hersteld. Als dat niet zo is, moet de tank buiten gebruik worden gesteld. De vakman bekijkt ook of het lek al gezorgd heeft voor bodemverontreiniging. Is er al sprake van een oppervlakkige verontreiniging? Dan kunnen zaagmeel of absorberende korrels het gelekte goedje opzuigen en vasthouden. Eventueel kan ook de grond worden afgegraven en worden afgevoerd naar een erkend centrum voor grondreiniging. Als de grond zwaarder is verontreinigd, bent u verplicht om binnen de 14 dagen de milieudienst van uw gemeente op de hoogte te brengen. Dan wordt er een dossier opgesteld.

Binnen de 180 dagen na de melding moet het probleem worden opgelost. Neem daarvoor contact op met een erkend bodemsaneringsdeskundige. Licht ook zeker uw verzekering in. Eigen schade? Dan belt u uw brandverzekeraar. Bij schade aan derden spreekt u de verzekeraar van uw familiale verzekering aan. Sinds 2019 is er ook een solidariteitsfonds om slachtoffers van verontreinigde bodems financieel te ondersteunen.

Solidariteitsfonds Promaz

Wanneer u te maken heeft met een lek dat voor bodemverontreiniging heeft gezorgd, zal u te maken met torenhoge kosten om de bodem te saneren. Gelukkig is er het solidariteitsfonds Promaz dat u financieel kan ondersteunen. Dit fonds is een samenwerking tussen federale en gewestelijke overheden. Elke eigenaar of eindgebruiker die te maken heeft met bodemverontreiniging die veroorzaakt is door een lek van een mazouttank, kan een beroep doen op dit fonds. Er moet wel een onderzoeksverslag zijn. Het fonds komt zowel tussen als het gaat om de bodemsanering in of rond gebouwen met een woonfunctie als zonder woonfunctie. De tank moet daarvoor niet meer in gebruik zijn. Verontreiniging die ontstaat door buiten gebruik gestelde tanks, komt eveneens in aanmerking voor het fonds.

Bodemverontreiniging voor een gebouw met woonfunctie

Promaz kan operationeel tussenkomen. In dat geval zal het fonds de sanering uitvoeren en hoeft u dat zelf niet te doen. Promaz stelt een erkende bodemsaneringsdeskundige en een aannemer aan en neemt alle kosten (tot maximum €200.000,-) voor haar rekening. U betaalt enkel de beheerskosten van uw dossier en een franchise wanneer u na 8 mei 2019 was overgeschakeld op een andere energiebron. U kan er ook voor kiezen om zelf de bodemsanering te laten uitvoeren. In dat geval krijgt u van Promaz een financiële tussenkomst tot maximaal €200.000,-. Hoeveel u precies krijgt, hangt van een aantal richtlijnen af die Promaz hierover heeft opgesteld. Vraag ernaar nadat u de eindverklaring hebt gekregen die wordt afgeleverd door het bevoegde Gewest. Sowieso betaalt u zelf de beheerskosten van uw dossier, een franchise als u na 8 mei 2019 was overgeschakeld naar een andere energiebron en andere kosten die reeds door Promaz werden gemaakt voor de sanering.

Bodemverontreiniging voor een gebouw met niet-woonfunctie

Wanneer Promaz operationeel tussenkomt, zal het fonds de sanering uitvoeren en hoeft u dat zelf niet te doen. Promaz stelt een erkende bodemsaneringsdeskundige en een aannemer aan en betaalt alle kosten tot maximum €100.000,-. U betaalt enkel de beheerskosten van uw dossier en een franchise wanneer u na 8 mei 2019 was overgeschakeld op een andere energiebron. Wanneer u zelf de bodemsanering laat uitvoeren, krijgt u van Promaz een financiële tussenkomst tot maximaal €100.000,-. Promaz heeft hiervoor bepaalde richtlijnen opgesteld. Vraag ernaar nadat u de eindverklaring hebt gekregen van het bevoegde Gewest. Sowieso betaalt u zelf de beheerskosten van uw dossier, een franchise als u na 8 mei 2019 was overgeschakeld naar een andere energiebron en andere kosten die reeds door Promaz werden gemaakt voor de sanering.

Lek in bovengrondse of ondergrondse mazouttank

Het is belangrijk om een lek zo snel mogelijk te detecteren. Sommige tanks zijn uitgerust met een lekdetectiesysteem waarmee u meteen gewaarschuwd wordt als er een lek is. Dat is echter niet altijd het geval waardoor periodieke controle belangrijk is om eventuele lekken op te sporen.

Wel of geen lekdetectiesysteem?

Een lekdetectiesysteem waarschuwt aan de hand van een automatisch alarm als de tank lekt. Dubbelwandige mazouttanks hebben meestal zo’n systeem. Tussen de twee wanden zit vloeistof of lucht. Als die ontsnapt, zorgt het systeem meteen voor een signaal zodat u weet dat er een lek is.

Buiten gebruik stellen of herstellen?

Een vakman kan nagaan of uw tank nog kan worden hersteld. Dat is niet altijd het geval. Als de tank niet gerepareerd kan worden, moet ze buiten gebruik gesteld worden. Ook wanneer u beslist ze niet meer te gebruiken, moet dat gebeuren. Soms betekent dat ook dat u de tank moet laten verwijderen. Het is daarna uw keuze of u een nieuwe tank laat installeren, dan wel overgaat op een andere brandstof.

Bij het buiten gebruik stellen van een stookolietank, wordt deze eerst gereinigd. Hiervoor wordt een opening aan het mangat gemaakt. Het residu van mazout en slib dat op de bodem ligt, wordt overgepompt naar een afvalreservoir die de gespecialiseerde firma mee heeft. Vervolgens wordt de tank langs binnen gekuist met een speciaal reinigingsmiddel. Als de tank ook wordt verwijderd, wordt ze, indien mogelijk, in zijn geheel afgevoerd. Als dat niet kan, zal ze in stukken moeten worden gesneden met een speciale knabbelschaar. Indien de tank niet wordt verwijderd, kan ze worden geneutraliseerd door ze te vullen met zand of een ander inert materiaal. Lees meer over een mazouttank leegpompen.

Welk attest ontvangt u?

Bij de plaatsing van een mazouttank, moet u een attest krijgen. De meeste tanken moet u nadien ook onderhouden via een periodieke controle. Hoe vaak dit dient te gebeuren, hangt af van de grootte van de tank en of de tank bovengronds of ondergronds werd geïnstalleerd. Ook na het buiten gebruik stellen van de tank, krijgt u een attest om aan te tonen dat dit gebeurde volgens de wettelijke bepalingen. Enkel erkende technici kunnen dit attest afleveren.

lek in mazouttank

Laat uw mazouttank regelmatig controleren

Om bodemsanering met de daarbij horende hoge kosten, is het belangrijk om regelmatig uw tank te laten controleren. Sowieso is het wettelijk verplicht om ondergrondse en bovengrondse tanks die groter zijn dan 5.000 kg (6.000 liter) periodiek te laten controleren. Deze tanks moeten om de 2 of 3 jaar beperkt gecontroleerd worden en om de 15 of 20 jaar grondig. De exacte periode hangt af van de grootte van de tank en of deze ondergronds dan wel bovengronds zit. Enkel een technicus of milieudeskundige die erkend is door het Vlaamse Gewest mag deze controles uitvoeren. Na elke controle krijgt u een certificaat waarmee u kan aantonen dat u wettelijk in orde bent. Het zorgt ook voor een goede nachtrust.

Bronnen voor dit artikel:

Vlaanderen.be – Controle en onderhoud stookolietank
Tijd.be – Artikel over het nieuwe bodemsaneringsfonds