Mazouttank reinigen en neutraliseren

Wanneer u een mazouttank niet meer gebruikt en niet meer zal gebruiken in de toekomst, moet u deze definitief buiten gebruik stellen. Die buitengebruikstelling gaat gepaard met het reinigen en/of neutraliseren van de stookolietank. Dit zijn belangrijkste stappen die telkens worden geformaliseerd met een conformiteitsattest. Deze documenten moet u bij een eventuele verkoop van het huis doorgeven aan de volgende bewoner. U kan de tank ook laten verwijderen (mits bepaalde voorwaarde).

mazouttank reinigen

Waarom is alleen reinigen niet voldoende?

Een mazouttank moet u goed reinigen. Deze taak doet u niet zelf, hier bestaan professionele reinigingsdiensten voor. Tijdens het reinigen worden de overblijfselen van de stookolie, een residu die schadelijk kan zijn, weggehaald met een pomp. Wilt u de mazouttank nadien nog gebruiken? Dan zorgt deze tussentijdse schoonmaakbeurt ervoor dat de kwaliteit van de mazout behouden wordt en de verwarmingsinstallatie optimaal functioneert. Het reinigen gebeurt dus best regelmatig ter controle, maar is ook noodzakelijk bij het neutraliseren van de tank. Zo bent u er zeker van dat, ondanks dat u de stookolietank niet meer zal gebruiken, er geen residu via een klein barstje richting de bodem sijpelt. Dit kan bodemverontreiniging veroorzaken.

Welke opties passen binnen het neutraliseren?

Neutraliseren of saneren betekent dat de tank wordt opgevuld met grond, zand of hars. Dit gebeurt met ondergrondse exemplaren of bij bovengrondse tanks die een inhoud van meer dan 5.000 kg of 6.000 liter hebben. Dit is een gespecialiseerde taak die netjes en nauwkeurig moet worden uitgevoerd. Naderhand ontvangt u een conformiteitsattest ter bewijs.

Reinigen en ontgassen

Alvorens u de mazouttank kan neutraliseren, moet u hem laten reinigen. Dat houdt in dat de tank om te beginnen wordt leeggepompt. Vervolgens zal het overblijvende laagje residu worden weggehaald, en de stookolietank grondig onder handen worden genomen. Vervolgens is het tijd voor het ontgassen. Dit gebeurt dus na het reinigen. Hierbij wordt de gasconcentratie in de tank verlaagd. De dampen blijven anders namelijk hangen. In Wallonië is het ontgassen van de mazouttank verplicht vooraleer u hem kan neutraliseren of verwijderen. In Vlaanderen kan u de tank saneren zonder het ontgassen, al is dit wel aangeraden.

mazouttank neutrailiseren

Opvullen en verwijderen

Na de tankreiniging is het tijd voor de volgende stap: neutraliseren, oftewel saneren. Dit betekent dat vakmannen de tank gaan opvullen met een inerte substantie, zoals zand, grond of hars. Wanneer er wordt gewerkt met hars, spreekt men van vaak nog van ‘opschuimen’ alhoewel dit niet terecht is. Het gaat hier om een hars die bijzonder snel uithardt. Saneren is wettelijk verplicht bij ondergrondse tanks omdat deze niet zo gemakkelijk worden verwijderd. Bovengrondse exemplaren met een volume groter dan 5.000 kilo of 6.000 liter dient u ook te neutraliseren. Ook hierna ontvangt u de wettige attesten. (Lees hier meer over: mazouttanks opvullen)

Welke wettelijke attesten zijn er?

Bij het saneren of neutraliseren van een mazouttank overloopt u enkele stappen, zoals het reinigen, saneren en opvullen. Voor elk van deze stappen ontvangt een document ter bewijs. U ontvangt dus een reinigings-, opvul- en afvalverwerkingsattest. Ook na het neutraliseren zal u een conformiteitsattest in ontvangst krijgen. Bij het eventueel verwijderen van de mazouttank ontvangt u een verschrotingsattest. Met deze documenten bent u in orde met de wettelijke verplichtingen. Bij de verkoop van het huis moet u deze doorgeven aan de koper. Gaat u zelf een huis kopen, is het evenzeer interessant te polsen naar deze attesten. Lees op de website van Vlaanderen.be meer over controle en onderhoud van een stookolietank.

Hoe zit het met de prijzen voor mazouttanks neutraliseren?

De prijs die u betaalt voor het neutraliseren van een mazouttank is erg afhankelijk van uw specifieke situatie. De volgende factoren hebben een rol op het uiteindelijke prijskaartje:

  • de grootte van de tank
  • type tank (bovengrond of ondergronds)
  • de hoeveelheid afval die er nog in de tank zit
  • in welke gemeente u woont
  • of er een mangat of deksel zichtbaar is
  • beschikbaarheid van de tank: de afstand van de straatkant, moet men door een woning, veranda, garage,…?

Om u toch een idee te geven van de prijs: voor het reinigen van een tank betaalt u minstens €550,-. Bekijk ook ons artikel: stookolietank verwijderen prijs.

En zijn er ook premies beschikbaar?

De kosten drukken met premies is altijd handig. Helaas voorziet de Vlaamse overheid geen premies voor het reinigen, neutraliseren of verwijderen van een mazouttank. Toch is er wel een mogelijkheid dat uw stad of gemeente u hier wel in tegemoetkomt. Het is dus aangeraden u hier even in te verdiepen. Mogelijks kan u toch een financiële tegemoetkoming verkrijgen in de vorm van een premie. Zo bespaart u op het uiteindelijke prijskaartje. Premiezoeker.be is een website waar u per gemeente kan kijken op welke premies u recht heeft.

mazouttank neutraliseren prijs

Vrijblijvend vergelijken

U werkt best samen met een dienstverlener in de buurt. Zo betaalt u wellicht minder omwille van de kortere afstand. Controleer ook of het bedrijf de juiste certificaten beheert, zodat u achteraf de nodige conformiteitsattesten ontvangt. Daarnaast is het handig om ook even de markt te bekijken. Welke prijzen hanteren deze firma’s voor het saneren, ontgassen, opvullen? Vraag via onze website gratis en vrijblijvend een offerte op. Op die manier kan u een goede en eerlijke prijsvergelijking maken.