Mazouttank saneren: alle informatie op rij!

Hebt u een mazouttank die u niet meer gebruikt? Of vreest u voor een lek? Dan is het aangewezen deze zo snel mogelijk te laten saneren. U moet hiervoor een gespecialiseerde vakman inschakelen.

Hieronder leest u alvast heel wat informatie zodat u weet wat u te wachten staat.

mazouttank saneren

Wanneer uw mazouttank laten saneren?

Er zijn verschillende redenen om een mazouttank te laten saneren. In de eerste plaats bent u dat verplicht in bepaalde gevallen, bijvoorbeeld bij een bovengrondse tank die meer dan 6.000 liter inhoud heeft. Daarnaast is er bij een lek snelle actie aangewezen. Wanneer uw tank afgekeurd of verouderd is, is het eveneens aan te raden de tank te laten saneren. Hetzelfde geldt wanneer u naar een andere energiebron wenst over te gaan.

Kans op bodemverontreiniging

Bij een lek in uw mazouttank, moet u meteen in actie schieten. Een spoedinterventie van een vakman is aangewezen. U loopt immers het risico dat er bodemverontreiniging ontstaat. U zal dit moeten oplossen met een bodemsanering en dat brengt hoge kosten met zich mee. Een vakman kan de bruikbare mazout overpompen en stockeren in een tijdelijke oplossing. Zodra de tank hersteld of vernieuwd is, kan deze mazout er weer worden ingegoten.

Vervanging afgekeurde mazouttank

Werd uw tank afgekeurd? Laat ze dan zo snel mogelijk verwijderen. Ook wanneer de tank verouderd is of wanneer u een tank heeft die al jaren leeg staat, is het saneren de beste oplossing. Zo bent u zeker dat er geen bodemverontreiniging ontstaat.

Overstappen op een andere energiebron

Wenst u over te stappen van mazout op gas of elektriciteit? Laat geen lege tank zomaar staan of liggen. Laat ze verwijderen om problemen op termijn te voorkomen.

Verkoop woning stimuleren

Indien u van plan bent om uw woning te verkopen, zorgt u dat u best geen verouderde, afgekeurde of lege stookolietank in het huis hebt staan of liggen. Het zal de verkoopprijs zeker niet ten goede komen. De nieuwe eigenaars zullen dan immers kosten hebben om deze tank te laten saneren.

Hoe gaat een mazouttank sanering is zijn werk?

Het saneren van een mazouttank start met het leegpompen ervan. Een leeggepompte tank kan veilig buiten gebruik worden gesteld. Bij een lege tank is er geen risico dat achtergebleven stookolie zijn weg naar de ondergrond vindt en zo milieuschade veroorzaakt. Door de tank eerst leeg te pompen, wordt eventuele bodemverontreiniging dus vermeden. Sommige vakmannen brengen de resterende mazout naar een ander adres, bijvoorbeeld bij uw buren of familie, zodat deze niet verloren gaat.

Na het leegpompen, wordt de tank gereinigd. Met een pomp wordt het nog aanwezige vloeibaar afval overgepompt naar een afvalreservoir die de vakman zal meenemen en verwerken. Het gaat dan om het zogenaamde residu, namelijk restjes mazout en slib. Als alle schadelijke stoffen zijn afgevoerd, wordt de binnenkant gereinigd onder hoge druk. Dit gebeurt met een specifiek biologisch afbreekbaar detergent.

Daarna moet de tank buiten gebruik worden gesteld. Dat gebeurt ofwel doordat ze wordt opgevuld, ofwel wordt ze verwijderd. Hoe dat in zijn werk gaat, is verschillend voor een bovengrondse tank als voor een ondergrondse tank.

Lees ook onze artikelen: mazouttank verwijderen en mazouttank verwijderen prijs

Een bovengrondse mazouttank saneren

Wanneer een bovengrondse tank niet meer wordt gebruikt, wordt deze zo goed als altijd verwijderd. Indien de tank meer dan 6.000 liter bevat, is het sowieso verplicht de tank te laten verwijderen. Bij tanks van maximum 6.000 liter, is enkel het leegpompen en reinigen verplicht. Toch laten ook dan de meeste mensen de tank verwijderen omdat er dan ruimte vrij komt die opnieuw kan worden benut. Als het mogelijk is, wordt de tank in zijn geheel afgevoerd nadat ze werd leeggepompt en gereinigd. Indien dat niet kan, zal een vakman de tank eerst verschroten. Met een knabbelschaar snijdt hij de tank vonk-, rook- en geurvrij in kleinere, handelbare delen. Deze kunnen dan worden weggevoerd.

Lees meer op: bovengrondse mazouttank verwijderen.

Een mazouttank in de kelder saneren

Vergis u niet, een mazouttank die in de kelder staat, wordt aanzien als een bovengrondse mazouttank. Deze moet dus verwijderd worden als ze meer dan 6.000 liter bevat en ze niet meer kan worden gebruikt. De vakman zal op dezelfde manier te werk gaan als bij een bovengrondse tank. Indien hij de tank zijn geheel kan meenemen, zal hij dat doen. Indien niet, zal hij met de knabbelschaar de tank in handelbare stukken delen. Uiteraard nadat de tank werd leeggepompt en gereinigd. Lees hier meer over een mazouttank leegpompen.

Een ondergrondse mazouttank saneren

Wanneer een ondergrondse tank niet meer wordt gebruikt, moet u ze wettelijk laten verwijderen. De tank zal eerst worden uitgegraven zodat ze vlot kan worden leeggepompt en gereinigd. Nadien kan ze worden afgevoerd en gerecycleerd. Het achtergebleven gat kan mooi worden opgevuld door de vakman.

Indien het afvoeren technisch niet mogelijk is, moet de tank worden opgevuld. Dat is bijvoorbeeld het geval als de tank onder uw woning ligt of als er stabiliteitsgevaar ontstaat door de tank uit te graven. De tank wordt dan opgevuld met een inert materiaal zoals hars of zand. Op die manier is de lege tank correct buiten gebruik gesteld.

Lees meer over het verwijderen van een ondergrondse mazouttank.

De tanksanering voorbereiden

Komt er iemand uw tank saneren? U kan alvast een aantal voorbereidingen treffen. Zo kunnen de werken vlot verlopen, wat u ook zal voelen in uw portemonnee. Hoe minder tijd de vakman immers nodig heeft, hoe minder hij zal moeten aanrekenen.

Parkeerruimte

Een specialist die stookolietanks komt saneren, heeft een speciale reinigingswagen. Hiermee kan hij alle stappen achter elkaar uitvoeren. Het leegmaken, reinigen en eventueel opvullen of verwijderen van de tank kan in één beweging worden uitgevoerd. Het is daarbij wel belangrijk dat er minstens 20 meter parkeerruimte wordt voorzien. Anders kan de vakman de nodige handelingen niet uitvoeren. Indien u in een drukke straat woont, vraagt u dus best op voorhand een parkeerverbod aan. Let er op dat de vakman aan de straatkant van de woning waar de mazouttank zich bevindt, kan parkeren. De reinigingsslangen mogen immers niet over de weg worden gelegd. Het verkeer dat voorbij komt, zouden deze slangen kunnen beschadigen.

Mangat vrijmaken

Zorg ervoor dat het mangat vrij is. Dat is het deel van de tank waar zich de vulmond bevindt. Bij sommige tanks kan u aan het mangat ook de overvulbeveiliging vinden. Het mangat moet volledig zichtbaar zijn zodat het bereikbaar is voor de vakman. Er mag dus geen puin of beton op liggen. Ligt uw stookolietank onder de grond? Dan mag de toezichtput niet dieper zijn dan 70 cm en moet hij minstens 40 op 40 centimeter breed zijn zodat de vakman het mangat kan bereiken.

Officieel attest na tanksanering

Nadat uw tank werd gesaneerd, krijgt u van de vakman een geldig conformiteitsattest. Met dat document bent u wettelijk helemaal in orde. Het bewijst dat de tank voldoet aan alle technische vereisten of dat de tank volledig conform de wet buiten gebruik is gesteld. Dat attest is erg belangrijk wanneer er bijvoorbeeld toch nog een lek zou ontstaan. De vaak torenhoge kosten voor de bodemreiniging die daaraan gepaard gaan, zijn dan niet voor uw rekening. Ook wanneer u uw woning wenst te verkopen, is zo’n attest verplicht wanneer u een tank heeft of één heeft verwijderd.

Gratis offerte aanvragen

Nood aan een specialist om uw stookolietank te laten verwijderen? Vraag dan eerst een vrijblijvend prijsopgave van een erkende firma aan. Zo bent u zeker van een goede prijs.

Bronnen voor dit artikel:

Vlaanderen.be – Buitengebruikstelling stookolietank