Mazouttank verwijderen Kluisbergen

Bent op zoek naar een betrouwbare firma die uw mazouttank kan verwijderen in Kluisbergen? Of wilt u liever uw mazouttank laten reinigen of opvullen? Lees onze uitgebreide informatie en ontdek welke opties u heeft.

Wanneer u een mazouttank in Kluisbergen niet meer gebruikt, bent u wettelijk verplicht deze te laten reinigen en saneren. Afhankelijk van de situatie (bovengronds, ondergronds, inhoud) kan u de stookolietank beter opvullen en zo neutraliseren. Bent u van plan uw stookolietank te verwijderen? Vraag snel een offerte op en ontvang een vrijblijvende prijsopgave van een erkende firma gespecialiseerd in tanksaneringen.

mazouttank verwijderen Kluisbergen

Overzicht van de informatie op deze pagina

De meeste mensen kunnen zich nog een goede voorstelling doen van termen als reinigen en verwijderen van een stookolietank. Maar saneren, neutraliseren en opvullen wordt al lastiger. Wilt u meer weten over de terminologie? Wij hebben de termen kort uitgelegd in onze veelgestelde vragen zodat alles duidelijk is.

Waarom een mazouttank saneren?

Stel dat u verhuist en het huis in Kluisbergen wil verkopen. In het beste geval heeft u zich netjes gehouden aan een periodieke keuring van de tank. Bij iedere controle geeft de technicus u het conformiteitsattest. Dit geeft u door aan de volgende koper. Indien de mazouttank in de toekomst niet meer gebruikt zal worden, bent u verplicht hem definitief buiten gebruik te stellen. Dat houdt in dat hij wordt leeggemaakt, gereinigd (saneren) en indien mogelijk ook verwijderd. Pas nadat de mazouttank is gereinigd, ontvangt u, net zoals bij een keuring, een conformiteitsattest. Al verschilt de wetgeving hier wel voor bovengrondse en ondergrondse stookolietanks. Als u het nalaat de stookolietank te reinigen en saneren, kan er na verloop van tijd bodemverontreiniging ontstaan. De prijs zal volledig naar u worden doorgerekend en loopt al snel op tot enkele tienduizenden euro’s.

Wanneer moet een mazouttank gesaneerd worden?

In een aantal situaties is het verplicht om uw mazouttank buiten gebruik te laten stellen. Dat kan door de tank te laten reinigen (saneren) of volledig te laten verwijderen. Een mazouttank saneren of verwijderen, is niet iets dat u zomaar zelf kan doen. Er zijn heel wat veiligheids- en milieuregels aan verbonden die verschillen naargelang de regio waarin u woont. Een gespecialiseerde firma inschakelen, is een must. Er zijn verschillende redenen om een tank buiten gebruik te laten stellen.

Verkoop woning

Als u uw woning wil verkopen en u heeft nog een stookolietank die niet meer wordt gebruikt, laat u deze best verwijderen vooraleer u het huis te koop zet. Dat zal de verkoop veel vlotter laten verlopen. Een niet-gebruikte tank moet immers sowieso wettelijk buiten gebruik worden gesteld en u wil potentiële kopers niet meteen op kosten jagen.

Overschakeling andere energiebron

Wanneer u overschakelt van mazout naar een andere energiebron zoals aardgas of elektriciteit, moet u de mazouttank buiten gebruik laten stellen. U gebruikt deze immers niet meer waardoor er risico ontstaat op bodemverontreiniging.

De mazouttank lekt

Als uw mazouttank een lek vertoont, moet u in de eerste plaats contact opnemen met een gespecialiseerde firma voor een spoedinterventie. U vermijdt op die manier het risico op (verdere) bodemverontreiniging en de hoge kosten van bodemsanering die daarmee gepaard gaan. Bij volledige afkeuring, moet de tank worden gesaneerd of verwijderd.

De stookolietank is afgekeurd

Als uw mazouttank afgekeurd werd en u deze wil laten vervangen door een nieuwe, zal de oude eerst moeten leeggemaakt en gereinigd worden alvorens u ze kan laten verwijderen.

Niet meer in gebruik

Ook wanneer de mazouttank niet meer in gebruik is, stelt de wet dat de tank geneutraliseerd en bij voorkeur verwijderd wordt.

Voorwaarde voor het saneren van een mazouttank

Hoe stel ik een mazouttank definitief buiten gebruik? Om te beginnen moet u nagaan welke wetgeving op u van toepassing is.

Indien de tank een inhoud heeft van minder dan 5.000 liter, moet hij worden leeggemaakt en verwijderd. Als de verwijdering onmogelijk is, bijvoorbeeld omdat de tank ingegraven is, dan kan er besloten worden om de ondergrondse stookolietank te neutraliseren.

Een ondergrondse stookolietank met een opslag van meer dan 5.000 liter, moet worden leeggemaakt én gereinigd binnen een termijn van 36 maanden. Als het saneren onmogelijk is, moet de tank worden geledigd, gereinigd en opgevuld worden, binnen dezelfde termijn.

Voor een bovengrondse stookolietank met een inhoud van meer dan 5.000 liter geldt dezelfde regel: binnen 36 maanden legen, reinigen, en indien mogelijk verwijderen.

De Vlarem wetgeving bepaalt dat een bovengronds exemplaar van 6.000 liter enkel geledigd moeten worden. Indien u een tank van deze inhoud heeft, bent u niet verplicht hem te laten saneren.

Mazouttank saneren prijs indicaties in Kluisbergen

Het laten verwijderen van een tank is op zich niet erg duur, maar er komen meestal heel wat extra kosten bij. Het uiteindelijke prijskaartje is sterk afhankelijk van de situatie in Kluisbergen. Hebt u een kleine of grote tank? Een ondergrondse of bovengrondse? En vooral, wat dient er precies allemaal te gebeuren? Voor elke fase van het proces, is er immers een prijs vastgesteld. Gaande van het leegpompen tot het effectief afvoeren van de tank. U betaalt immers niet enkel voor de saneringswerken zelf. Ook het afvoeren van de tank en de verwerking ervan heeft een prijskaartje.

Mazouttank grootteGemiddelde prijzen
3.000 liter€500,- en €700,-
5.000 liter€500,- en €1.000,-
> 5.000 liter€700,- en €1.500,-
Bovenstaande indicatie is de prijs voor het saneren van een mazouttank

Mazouttank leegpompen prijs indicatie

Meestal zit in de prijs een maximaal aantal weg te pompen liters inbegrepen. Het gaat dan zowel om stookolie, water als slib. Informeer op voorhand wat dat maximum is en hoeveel u moet bijbetalen als het om meer zou gaan. Per extra liter kan een toeslag van bijvoorbeeld €0,07 worden aangerekend. Als er daarnaast zaken als steenpuin worden aangetroffen in de tank, kan er een extra kost worden aangerekend voor de afvoer en verwerking ervan. Nog bruikbare olie in de tank? Zonde om dit weg te gooien. U kan dit later overpompen, bijvoorbeeld naar uw nieuwe mazouttank. Hiervoor betaalt u meestal de werkuren. Vraag op voorhand naar het uurtarief.

Mazouttank reinigen prijs indicatie

Gemiddeld betaalt u tussen de €500,- en €1.000,- om een tank van 5.000 liter onschadelijk te laten maken. De prijs voor tanks die groter zijn dan 5.000 liter start aan €700,-. Zodra de tank gereinigd is, krijgt u een certificaat dat toelaat om de tank te laten verwijderen.

mazouttank verwijderen prijs

Mazouttank verwijderen prijs indicatie

Om een ondergrondse tank uit te graven, moet u rekenen op een gemiddelde kost van €200,- à €500,-. Hier kunnen extra kosten bij komen. Wanneer u bijvoorbeeld een gemetste put hebt om de ondergrondse stookolietank te bereiken, moet deze eerst verwijderd worden. Anders kan de tank niet uit de grond worden gehaald. Om de gemetste put af te breken en te verwijderen, is er al snel een meerkost van €50,-. Informeer u goed over alle sloopkosten.

Mazouttank opvullen / neutraliseren prijs indicatie

Een ongebruikte tank die niet verwijderd wordt, moet geneutraliseerd worden. Dit kan met zand, beton of schuim. De prijs voor het opvullen met zand, hars of schuim ligt tussen de €500,- en €900,-. Wanneer de tank moeilijk te bereiken is of wanneer er nog erg veel vuil in de tank zit, kan de prijs wel oplopen.

Meerdere mazouttanks verwijderen in Kluisbergen? Opteer voor een korting!

Zijn er meerdere tanks die moeten verwijderd worden? Vraag dan zeker of u geen korting krijgt. U zorgt immers voor heel wat inkomsten in één keer. Hebt u maar één tank? Check eens of uw buren ook een tank hebben die moet verwijderd worden. Zo kan u samen één bestelling plaatsen en de prijs drukken.

Gratis offerte ontvangen van een tanksaneringsfirma bij u in de buurt

Vraag kosteloos en snel een offerte op. Alleen zo krijgt u een helder beeld van de prijs.

Wat voor mazouttank heeft u?

Wij willen u zo goed mogelijk van dienst zijn en de juiste firma matchen aan uw offerteaanvraag. Klik op de button om het juiste offerteformulier naar voren te halen.

Ondergrondse mazouttank offerteformulier

Bovengrondse / kelder mazouttank verwijderen offerteformulier

De gemeente Kluisbergen

Deelgemeenten: Berchem, Kwaremont, Ruien en Zulzeke
Website van de Gemeente Kluisbergen
Aangrenzende Buur(deel)gemeenten: Ronse, Maarkedal, Wortegem-Petegem, Avelgem en Mont-de-l'Enclus

Firma gevonden voor:

Don’t take our word for it:

Snel een heldere offerte ontvangen van een tanksaneringsfirma uit Kluisbergen.

– Hans

Wij wilden ons huis in Kluisbergen verkopen en hadden een tanksanering nodig. Via deze website een bedrijf gevonden dat erg goedkoop was.

– Fam. Maarssen

Ik was op zoek naar een firma die mijn tank milieuvriendelijk kon reinigen. Via dit platform in contact gekomen over en de prijs besproken.

– Mevr. Joosten

Bovengrondse mazouttank verwijderen

Een bovengrondse tank bent u verplicht te laten leegmaken en reinigen. Dit moet natuurlijk wel gebeuren met het juiste materiaal en de nodige achtergrondkennis. Om die reden mogen alleen door OVAM erkende bedrijven deze werken uitvoeren. Let wel op: een mazouttank verwijderen in Kluisbergen is niet verplicht indien de tank een opslag heeft van minder dan 5.000 kg stookolie. Heeft de stookolietank een volume dat hoger is? Dan moet u hem sowieso laten verwijderen. In dat geval ontvangt u na afloop een conformiteitsattest als bewijs.

bovengrondse mazouttank verwijderen

Mazouttank verwijderen uit de kelder

Een tank die in een kelder staat, wordt eveneens als bovengronds beschouwd. Vanaf het moment dat de tank is ingegraven in de grond, spreekt men over een ondergrondse tank. Staat uw mazouttank in de kelder? Dan beschouwt onze huidige regelgeving hem als een bovengrondse stookolietank. U bent niet wettelijk verplicht hem te laten verwijderen, maar indien u dit wel doet, moet de tank professioneel worden leeggemaakt en gereinigd. Als u deze wilt weghalen of vervangen, moet u een beroep doen op door OVAM erkende bedrijven. Kom in contact met een firma werkzaam in Kluisbergen!

Ondergrondse mazouttank verwijderen

Een ondergrondse mazouttank is een ingegraven exemplaar. Dit is handig omdat u dan de stookolietank niet ziet staan. Als u de tank zeker niet meer zal gebruiken in de toekomst, is het verplicht om hem leeg te maken, te reinigen en verwijderen binnen de vijf jaar (er wordt gerekend vanaf de buitengebruikstelling). Na de reiniging wordt de tank uitgegraven en verwijderd of gesaneerd. Stel dat er nutsleidingen of dergelijke in de omgeving liggen, wordt er met de hand gegraven. Omdat het soms te moeilijk is om een ondergrondse stookolietank te verwijderen, wordt hij geneutraliseerd. Dat betekent dat men de mazouttank gaat opvullen. Dat opvullen gebeurt met grond, zand of hars.

stookolietank verwijderen Kluisbergen
Wilt u uw mazouttank in Kluisbergen verwijderen of reinigen? Kom in contact met een erkende firma uit uw regio!

 

> Vraag een offerte aan!

Een offerteaanvraag is gratis en verplicht u tot niets.

Een stookolietank in Kluisbergen buiten gebruik stellen

Steeds meer mensen in Kluisbergen beslissen over te stappen naar aardgas. Hierdoor wordt de installatie met stookolie overbodig. Indien u niet meer van plan bent uw mazouttank te gebruiken, bent u wettelijk verplicht om bepaalde acties te ondernemen. Om te beginnen moet het reservoir van de tank worden gereinigd en geleegd. Als het onmogelijk is om de tank te verwijderen, zoals soms het geval is bij ondergrondse tanken, dan moet u de stookolietank neutraliseren. Dat betekent dat de technicus de tank zal opvullen met zand of hars.

Wie mag de mazouttank buiten gebruik stellen?

Het buiten gebruik stellen van een mazouttank mag enkel gebeuren door een daarvoor erkend bedrijf. Zij hebben erkende technici in dienst die het proces perfect kunnen uitvoeren zonder risico’s. Het bedrijft levert na de werken ook de nodige attesten af zodat u wettelijk en voor de verzekering helemaal in orde bent.

Mazouttank verwijderen of renoveren?

Wanneer u de tank niet meer gebruikt omdat u bijvoorbeeld bent overgestapt naar een andere energiebron, bent u verplicht ze buiten gebruik te stellen. Zo vermijdt u eventuele bodemverontreiniging waarvan u zelf de kosten moet dragen. U mag ze alleszins niet voor andere doeleinden gebruiken zoals een veevoederbak of regenwatertank. Een mazouttank mag enkel en alleen als opslagruimte voor stookolie worden gebruikt.

Ondergrondse tanks worden meestal geneutraliseerd, terwijl bij bovengrondse tanks vaak gekozen wordt voor afbraak. Het is echter de moeite om na te denken over een renovatie alvorens u overgaat tot verwijdering in Kluisbergen. Zo kan het zijn dat de tank vernieuwd kan worden door bijvoorbeeld een enkelwandige tank laten vervangen door een dubbelwandige. Zo bent u opnieuw verzekerd van een veilige opslag.

Mazouttank neutraliseren in Kluisbergen

Wanneer u de mazouttank niet laat verwijderen, kan u ze opvullen om ze buiten gebruik te laten stellen. Een mazouttank neutraliseren, kan op verschillende manieren. Schuim is een veel voorkomend materiaal, maar evenzeer kan u kiezen voor zand, hars, beton of grind.

Door de tank op te vullen, voorkomt u grondverzakking wanneer de tank begint te roesten.

mazouttank neutraliseren Kluisbergen

Neutraliseren met zand

Kiezen voor opvullen met zand, is kiezen voor het milieu. Zand is een natuurproduct en geen bodemvreemd materiaal. Het vergaat niet doorheen de jaren waardoor u weinig risico hebt op verzakkingen. Dankzij het hoge soortelijk gewicht kan de tank goed aan grondwaterdruk weerstaan. Het zand kan eender wanneer terug uit de tank worden gehaald waardoor u op een later tijdstip de tank alsnog kan verwijderen. Een nadeel hiervan is dat een tank met zand uitgraven quasi onmogelijk is aangezien een met zand gevulde tank loodzwaar is.

Neutraliseren met schuim

Er wordt vaak gedacht dat een tank naar boven kan komen wanneer deze gevuld is met schuim. Dat is niet het geval. Sowieso is de kans bijzonder klein dat een tank naar boven komt aangezien ze doorheen de jaren vastgezogen is aan de aarde, zelfs als ze leeg is. Het voordeel aan schuim is dat u later nog de mogelijkheid hebt om de tank toch nog te laten verwijderen. Zeker wanneer u uw woning wil verkopen, is een verwijderde tank interessanter dan een geneutraliseerde. Er zijn meerdere soorten schuim waarmee een mazouttank geneutraliseerd kan worden. PUR-schuim is een veelgebruikte optie die niet erg milieuvriendelijk is omdat bij de vervaardiging ervan veel energie wordt gebruikt. Een relatief nieuw soort inerte hars is duurzamer in gebruik en vult de mazouttank 100% op.

Neutraliseren met hars

Hars is een inert materiaal om uw tank op te vullen. Naast duurzaam, is het ook recycleerbaar. Omdat er geen chemische producten worden gebruikt, moeten medewerkers geen maskers of pakken dragen bij de werken. Nadat de tank is gereinigd, wordt het hars met een lange buis in de tank geïnjecteerd. Op die manier wordt het overal in de tank gelijkmatig verdeeld. De drukvastheid van het hars kan volledig aangepast worden aan de belasting die de tank kan dragen en aan uw wensen. Dit type hars heeft een hoog eigen gewicht waardoor de tank zeker niet naar boven komt drijven als het grondwaterniveau stijgt.

mazouttank reinigen Kluisbergen

Werkwijze mazouttank reinigen in Kluisbergen

Een mazouttank reinigen gaat als volgt: eerst wordt het reservoir geopend en leeggepompt. Daarna wordt het gereinigd. Deze stap is belangrijk omdat de schadelijke stoffen hierdoor verdwijnen. Vervolgens wordt het vloeibaar materiaal, de residu, verwerkt. Deze handelingen zijn hetzelfde voor ondergrondse en bovengrondse stookolietanks. Indien de tank niet in één vlotte beweging verwijderd kan worden, zal dit in stukken gebeuren. Er wordt dan als het ware aan de tank ‘geknabbeld’. Geen paniek, gebeurt zonder vonken, vreemde geuren of rook. Sommige exemplaren zijn echter onmogelijk te verwijderen. Dan wordt er geopteerd om de tank te neutraliseren (opvullen).

Tips voor een goede voorbereiding van de reinigingswerken

Zorg dat de technicus voldoende parkeerruimte heeft. Reken daarbij zeker op 20 meter en dit aan de kant van de woning waar de mazouttank zich bevindt. De reinigingsslangen mogen tijdens het werk immers niet over de weg worden gelegd. Zij zouden beschadigd kunnen worden door het doorrijdend verkeer. Vraag indien nodig tijdig een parkeerverbod aan.

Het mangat van de tank moet volledig zichtbaar en vrij toegankelijk zijn. Daar waar de vulmond zich bevindt, is het mangat. Soms zit daar ook de overvulbeveiliging. Er mag geen aarde, beton of puin op liggen. Het moet bereikbaar zijn voor de technici die de reinigingswerken komen uitvoeren. Indien u hier al zelf voor kan zorgen, bespaart u al heel wat kosten uit.

Indien u een ondergrondse tank heeft die bereikbaar is met een toezichtput, mag deze put niet dieper zijn dan 70 cm. De put moet ook minstens 40 centimeter op 40 centimeter breed zijn. Op die manier kunnen de technici het mangat van de tank vlot bereiken.

Prijzen vergelijken loont…

Wie van plan is zijn mazouttank in Kluisbergen te laten verwijderen, doet er goed aan om de prijzen even te vergelijken. Heel wat firma’s bieden deze diensten aan, elk met hun eigen manier van prijsberekening. Het uiteindelijke prijskaartje is dus erg afhankelijk van de situatie. Een offerte opvragen blijft gratis. Wie de prijs vergelijkt, komt er het goedkoopste van af.

Veelgestelde vragen over tanksanering

Een mazouttank laten verwijderen, het is een kluwen aan wettelijke verplichtingen en uitzonderingen. Zo moet niet iedere tank gesaneerd worden; soms volstaat het om hem te laten opvullen. Maar met wat dan? Welk BTW-tarief moet u straks betalen? En welke attesten dient u achteraf te ontvangen? We geven antwoord op de meest gestelde vragen over tanksanering.

Veelgebruikte termen

Saneren, neutraliseren, verwijderen, … Heel wat termen circuleren als het gaat om het buiten gebruik stellen van een mazouttank. We zetten enkele veel gebruikte begrippen op een rijtje.

Neutraliseren

Met het neutraliseren van een mazouttank wordt bedoeld dat de tank buiten gebruik wordt gesteld zonder ze af te voeren. De tank blijft dus zitten waar die zit, meestal ondergronds, maar wordt wel opgevuld met een inert materiaal zodat het veilig blijft.

Reinigen

Bij het reinigen van een mazouttank wordt al het vuil uit de tank verwijderd. Dit kan pas gebeuren nadat alle nog bruikbare stookolie uit de tank wordt gepompt. Door de tank te reinigen wordt slib, steenpuin of ander resterend vuil uit de tank gehaald. Pas wanneer de tank volledig is gereinigd, kan ze verwijderd of opgevuld worden. Indien ze nog in goede staat is, kan de tank na de reiniging ook opnieuw op een veilige manier worden gebruikt.

Saneren

Het saneren van een mazouttank behelst het volledige proces van het buiten gebruik stellen. Wanneer een tank wordt gesaneerd wordt deze eerst leeggepompt en gereinigd. Nadien kan de tank worden opgevuld of verwijderd.

Opvullen

Wanneer u een mazouttank niet meer gebruikt, moet deze bij wet buiten gebruik worden gesteld. Vaak wordt gekozen om de tank te laten verwijderen, zeker wanneer het gaat om bovengrondse tanken. Soms is dat echter niet mogelijk. Dan kan de tank worden opgevuld met een inert materiaal zodat de bodem niet verontreinigd wordt of zodat er geen verzakkingen ontstaan.

Verwijderen

Het verwijderen van een mazouttank bedoelt wat het zegt: het effectief afvoeren van de tank. Bij ondergrondse tanks of een tank in de kelder, kan dit wel wat werk met zich meebrengen. Ook de verwerking van de afgevoerde tank, gebeurt aan de hand van een bepaald proces en heeft dus een prijskaartje.

Van welke materialen kan een mazouttank gemaakt zijn?

Naast onder- of bovengronds bepaalt ook het materiaal van de mazouttank hoe deze best verwijderd wordt. Zo zijn er tanks uit metaal, inox (roestvrij staal) of prefab beton. Daarnaast is er ook polyester oftewel thermohardend en polyethyleen oftewel thermoplastisch. Ook speelt het een rol of de tank enkel- of dubbelwandig is. Het voordeel van een dubbele wand is dat eventuele lekken meteen worden opgevangen. Tot slot is er de vorm: een mazouttank kan cilindrisch, ovaal of rechthoekig zijn.

Mag u een mazouttank verwijderen zonder attest?

Nee, wettelijk gezien bent u dan niet in orde. Toch zal u wel firma’s vinden die uw stookolietank willen verwijderen zonder attest. Deze bedrijven zijn wellicht niet erkend. Bespaar uzelf administratieve rompslomp en kies meteen voor een betrouwbare partner die wél werkt met een certificering. Deze moet u bovendien ook tonen bij de verkoop van uw woning.

Kunt u uw mazouttank zelf reinigen?

Theoretisch gezien kan dat. Praktisch gezien kan dat niet. Een mazouttank verwijderen is absoluut geen kinderspel. Het vereist de nodige kennis en de juiste middelen. Zeker indien uw tank zich ondergronds bevindt, is het reinigen haast onmogelijk zonder professioneel materiaal. U laat dit beter over aan een lokale en erkende ruimingsdienst. Zo bent u er zeker van dat alle inhoud en residu uit de tank is, en ontvangt u ook een VLAREM-attest.

Wordt een oude mazouttank opgehaald?

Ja, het is niet nodig dat u deze zelf naar het schroot brengt op of tweedehands doorverkoopt. Doorgaans is het de firma die de tank verwijderd, of een lokale ijzerhandelaar waar de firma mee samenwerkt, die hem ook meeneemt. Wel betaalt u een extra kost voor het ophalen ervan. Bij een ondergronds exemplaar dat groter is dan een opslagcapaciteit van 6.000 liter, en dus niet wettelijk verwijderd moet worden, volstaat het om de tank op te vullen. In dat geval bespaart u op de kost van het ophalen.

Waarmee kan een gebruikte mazouttank worden opgevuld?

Een mazouttank neutraliseren gebeurt in verschillende gevallen: wanneer de tank te groot is om te verwijderen (groter dan een opslagcapaciteit van 6.000 liter), of wanneer het verwijderen onmogelijk is (door een moeilijke bereikbaarheid of omwille van stabiliteitsgevaar). In dat geval wordt de tank opgevuld met inert materiaal zoals zand of hars.

Is een mazouttank verwijderen verplicht?

Wanneer u een mazouttank niet meer gebruikt, bent u wettelijk verplicht hem te laten ledigen, reinigen en verwijderen of opvullen. U bent vrijgesteld van het verplicht laten verwijderen indien de tank groter is dan een opslagcapaciteit van 6.000 liter. Ook indien u een ondergrondse stookolietank heeft waarvan het verwijderen technisch te moeilijk of gevaarlijk is, moet u hem niet per se laten verwijderen. In dat geval volstaat het opvullen met inert materiaal.

Krijgt u een attest na verwijdering van een mazouttank?

U ontvangt een attest wanneer de mazouttank wordt verwijderd door een erkend stookolietechnicus. Het gaat dan om een certificaat waaruit blijkt dat de buitengebruikstelling werd uitgevoerd volgens de wettelijke verplichtingen. Hierop staan onder andere de naam en het erkenningsnummer van de technicus. Alleen met dit certificaat kan de tank worden afgevoerd.

Toch krijgt u niet altijd een certificaat. Wanneer u een bovengrondse tank alleen laat leegmaken en reinigen (en dus niet verwijderen), is een certificaat namelijk niet nodig.

Welk BTW-tarief moet u betalen?

Een stookolietank buiten gebruik stellen of laten verwijderen, zonder dat dit kadert binnen wat men noemt ‘omvangrijke renovatiewerken’, dan geldt het normale btw-tarief van 21%.

Valt het verwijderen van de mazouttank wel binnen omvangrijke renovatiewerken die u uitvoert aan uw huis? Dan heeft u recht op het verlaagd btw-tarief van 6%. U kan ook van dit verlaagd tarief genieten wanneer u een oude tank vernieuwd door een nieuwe.

Wat is een Vlarem-II attest?

Een mazouttank moet voldoen aan wettelijke bepalingen beschreven in de VLAREM II. Dat is een afkorting voor de wetgeving die de opslag van mazout in tanks regelt.

Concreet houdt dit in dat je tank én de leidingen, kranen en koppelingen beschermd zijn tegen beschadigingen. Er moet ook een overvulbeveiliging (fluti of sonde) en een ontluchtingssysteem bevestigd zijn aan de tank.

VLAREM-II attest ontvangt u wanneer u een nieuwe mazouttank plaatst onder toezicht van een erkend stookolietechnicus. Hij voert een controle uit en geeft je dit conformiteitsattest. Dat attest ontvangt u ook wanneer de tank wordt gecontroleerd, gereinigd, opgevuld of verwijderd.

Wat is een mangat?

Wie leest over het verwijderen van zijn mazouttank, zal ook het woord ‘mangat’ tegenkomen. Dit slaat op het metalen deksel met bouten waarop alle leidingen worden gemonteerd dat op de tank zit, op ongeveer een halve meter onder het voetgangers- of verkeersdragend deksel. De mangat moet zichtbaar zijn, en mag dus niet bedekt worden met beton of stenen.

Wat is een toezichtkamer?

Een ondergrondse stookolietank heeft bijna altijd een toezichtkamer met een deksel aan de bovenkant. Neemt u dit deksel weg, dan kijkt u naar de leidingen die de brandstof vervoeren, de ontluchtingsbuis en de vulleiding. Om werken te kunnen uitvoeren, zoals het verwijderen van de tank, dient deze toezichtkamer 50 x 50 meter breed te zijn, en niet dieper te zijn dan 70 centimeter.

Wat als de stookolietank niet verwijderd kan worden?

In dat geval wordt de mazouttank opgevuld met zand, hars of ander inert materiaal. U mag dit echter niet zelf beslissen. Het is aan de erkend technicus om te kijken of uw mazouttank al dan niet verwijderd kan worden.

Hoe lang duurt het verwijderen van een mazouttank?

Dat hangt af van de complexiteit van de tank – de grootte en toegankelijkheid. Indien uw mazouttank deftig bereikbaar is, kan de klus op een dag geklaard worden.

Wat is bepalend voor de kostprijs van een tankverwijdering?

De bereikbaarheid van de mazouttank is erg bepalend voor de kostprijs van de verwijdering. Bevindt uw tank zich in de kelder en is hij toegankelijk? Dan zal de kostprijs lager liggen dan wanneer het gaat om een ondergronds exemplaar dat niet eenvoudig bereikbaar is. Desondanks hanteert iedere firma andere prijzen. Het is aangeraden om bij verschillende dienstenleveranciers te luisteren naar de prijzen.

Zijn er kwaliteitslabels voor mazouttanks?

Een mazouttank moet voldoen aan bepaalde strikt opgelegde normen. Het is immers de bedoeling dat u de stookolie veilig en milieubewust stockeert. Daarnaast is het interessant dat de tank uit kwalitatieve materialen is gemaakt zodat ze tegen stootje kunnen en ze lange tijd meegaan. Op die manier hoeft u ze niet al te vaak te vervangen met de bijhorende kosten. Een vakkundige plaatsing van de tank is ook belangrijk zodat u met een gerust hart de stookolie in de tank kan stockeren. Tot slot is het mooi meegenomen als u een goede garantie mee krijgt van de verkoper. Om zeker te zijn van al deze criteria, kan u nagaan of de tank voldoet aan een bepaald kwaliteitslabel. Een voorbeeld is het Optitank-label.