Mazouttank verwijderen Vlaams-Brabant

Een mazouttank verwijderen in Vlaams-Brabant is niet iets waar u zelf mee aan de slag gaat. U maakt geen gebruik meer van een mazout- of stookolietank? Dan moet u deze buiten gebruik laten stellen, oftewel saneren. Hiervoor moet de tank in de eerste plaats leeggemaakt en gereinigd worden. In bepaalde gevallen is het verplicht om de tank ook effectief te laten verwijderen, maar dat hoeft niet altijd. U hebt hiervoor een certificaat van buitengebruikstelling nodig.

Hoe het buiten gebruik laten stellen van een mazouttank precies loopt, leest u hieronder. Zo speelt het een rol of de tank boven- dan wel ondergronds staat. Ook zijn er een aantal wettelijke regels aan verbonden.

mazouttank verwijderen provincie Vlaams-Brabant

Waarom een mazouttank saneren?

Wanneer u uw mazout- of stookolietank niet meer wenst te gebruiken, bent u wettelijk verplicht om deze te neutraliseren of buiten gebruik te stellen. Sowieso is het verstandig om dit te laten doen als een stookolietank niet meer gebruikt. Zo vermijdt u bodemverontreiniging en dus de bijhorende kosten van bodemsanering. Deze kosten kunnen erg hoog oplopen. Uiteraard is het ook goed voor het milieu dat de bodem niet vervuild wordt.

Het is sterk aan te raden om een erkende firma in te schakelen bij het saneren van een mazouttank. Dit moet namelijk volgens de regels van de kunst gebeuren. Sowieso hebt u een certificaat van buitengebruikstelling nodig wanneer u de tank wil verwijderen of een woning wil verkopen met een tank die buiten gebruik is gesteld. Dit certificaat kan enkel door erkende technici worden opgesteld.

Heeft u een lek in uw mazouttank? Lees wat u volgens het OVAM het best kunt doen.

Laat uw mazouttank verwijderen in heel Vlaams-Brabant

Bovengrondse mazouttank verwijderen

Vooraleer u een bovengrondse mazouttank wil laten verwijderen, moet deze eert geneutraliseerd worden. Eerst moet de tank geledigd worden. Hiervoor wordt ze open geslepen met een speciale knabbelschaar. De resterende olie en ander vloeibaar afval wordt er met een pomp uit gezogen. Nadien wordt de tank gereinigd onder hoge druk. Doorheen de jaren ontstaat er immers een slibmassa aan de wanden met een sterke mazoutgeur. Na reiniging, kan de tank worden verwijderd. Als de tank in één keer kan weggenomen worden, wordt ze weggetakeld. Kan dat niet, wordt ze in handelbare stukken gesneden met de knabbelschaar.

mazouttank neutraliseren Vlaams-Brabant

Mazouttank in de kelder

Wanneer de mazouttank in de kelder staat, is het meestal niet mogelijk om deze in zijn geheel weg te nemen omdat de afmetingen te groot zijn. De tank wordt dan in stukken gesneden met een speciale knabbelschaar. Om dat veilig te doen, wordt de tank altijd eerst geneutraliseerd. Dit proces is hetzelfde als bij een bovengrondse tank.

Ondergrondse mazouttank verwijderen

Een ondergrondse mazouttank is een tank die is ingegraven in de grond. Een stookolietank in de kelder is dus geen ondergrondse, maar een bovengrondse tank. Bij een ondergrondse tank wordt ter hoogte van het mangat een opening gemaakt die voldoende groot is om de tank te kunnen neutraliseren. Eerst wordt de resterende olie en ander afval eruit gepompt. Daarna wordt de tank onder hoge druk gereinigd zodat ook de resterende slibmassa weggenomen wordt. Zodra de tank zuiver is, wordt ze uitgegraven. Indien dat niet kan, wordt de tank opgevuld met een inert materiaal zoals schuim of zand. Lees meer over: ondergrondse mazouttanks verwijderen.

ondergrondse mazouttank verwijderen
Wilt u uw mazouttank in Vlaams-Brabant verwijderen of reinigen? Kom in contact met een erkend firma uit uw regio!

 

> Vraag een offerte aan!

Een offerteaanvraag is gratis en verplicht u tot niets.

Een stookolietank buiten gebruik stellen

Om een mazouttank buiten gebruik te laten stellen, moet deze volledig geledigd en gereinigd zijn. Pas dan kan de tank geneutraliseerd worden. Hoe verloopt dit proces? Eerst wordt het mangat vrijgemaakt en geopend. Soms wordt de opening groter gemaakt. De resterende inhoud van de tank wordt via vacuüm eruit gehaald. Daarna wordt de tank onder hoge druk gereinigd zodat resterend slib ook verwijderd wordt. Dit gebeurt met water en detergent. Het afval en gebruikt water gaat naar een erkend verwerkingsbedrijf. Daarna is het mogelijk, maar niet altijd verplicht, om de tank ook te laten verwijderen.

Meer weten? Lees onze informatie over: mazouttank neutraliseren en reinigenmazouttank verwijderen prijskeuring van een mazouttank

Neutraliseren met een inert materiaal

Soms is het niet mogelijk om een ondergrondse tank uit te graven, bijvoorbeeld wanneer deze te dicht bij uw woning ligt. Het is dan wettelijk toegelaten om de tank te laten zitten, maar u moet ze wel opvullen met een inert materiaal zoals schuim, zand, hars, beton of grind.

Een ondergrondse tank die is opgevuld met een van deze inerte materialen kan niet naar boven komen. Na jaren onder de grond te zitten, worden tanks vastgezogen door de aarde. Dankzij de opvulling blijven ze op hun plaats zitten, al zullen lege tanks ook niet naar boven komen.

mazouttank verwijderen

Werkwijze mazouttank reinigen in Vlaams-Brabant

Voor een grondige reiniging is de vulmond van de tank te klein. Daarom zal er steeds een opening worden gemaakt in de tank. Zo kan de resterende olie worden opgezogen, de tank volledig worden gereinigd en indien nodig worden opgevuld. Hiervoor dient het mangat volledig vrij worden gemaakt zodat de technici hun werk kunnen doen.

Voorwaarde voor het saneren

Wanneer u uw mazouttank buiten gebruik wil stellen, moet u een aantal regels volgen die door de overheid zijn vastgelegd. Deze regels verschillen naargelang de grootte en het doel van de tank.

Indien de tank werd gebruikt om een woning te verwarmen, gelden volgende regels:

  • Bovengrondse tank met minder dan 6000 liter stookolie: leegmaken en reinigen zijn verplicht. Verwijderen hoeft niet.
  • Ondergrondse tank met minder dan 6000 liter stookolie: deze tank moet u leegmaken, reinigen én verwijderen. Indien dat laatste niet mogelijk is, moet de tank worden opgevuld met zand, schuim of ander gelijkwaardig materiaal. Dit moet gebeuren binnen de vijf jaar nadat de tank buiten gebruik werd gesteld.
  • Tank met meer dan 6000 liter stookolie: of het nu gaat om een boven- dan wel een ondergrondse tank, deze moet altijd worden leeggemaakt, gereinigd en verwijderd. Indien de tank niet kan worden verwijderd, is het bij een bovengrondse tank voldoende om ze leeg te maken en te reinigen. Een ondergrondse tank moet worden opgevuld. Dit alles moet gebeuren binnen de drie jaar vanaf de buitengebruikstelling.

Wanneer u een tank wil of moet verwijderen, hebt u hier altijd een certificaat van buitengebruikstelling voor nodig. Dit kan enkel worden opgesteld door een erkend technicus.

Indien de tank voor andere doeleinden werd gebruikt, zoals bijvoorbeeld het verwarmen van een publieke ruimte of het bevoorraden van motorvoertuigen, gelden dezelfde regels als een woningtank van meer dan 6000 liter. Deze tanks moeten dus altijd binnen de drie jaar na de buitengebruikstelling leeggemaakt, gereinigd en verwijderd worden. Indien verwijderen niet kan, is leegmaken en reinigen voldoende voor een bovengrondse tank. Een ondergrondse tank moet opgevuld worden.

Opgelet. Dit is de Vlaamse regelgeving. In Brussel en Wallonië gelden andere regels.

Nog even dit: zodra uw stookolietank buiten gebruik is gesteld, mag u ze niet voor andere doeleinden zoals een waterreservoir of voederbak voor dieren gebruiken. Een mazouttank mag enkel en alleen voor de opslag van stookolie gebruikt worden.

Hoe is de prijs voor het verwijderen samengesteld?

De prijs voor het verwijderen van een mazouttank is afhankelijk van verschillende factoren. Zo speelt de ligging van de tank een grote rol. Gaat het om een boven- of ondergrondse? Is de tank makkelijk bereikbaar? Moeten de technici door de woning? Daarnaast is het ook belangrijk hoe vlot de saneringswerken kunnen verlopen. Is het mangat of deksel zichtbaar? Hoeveel mazout en afval moet nog uit de tank verwijderd worden? Door een stok in de vulleiding te steken, kan u meten hoeveel centimeter afval er nog in zit.

Tot slot speelt ook de gemeente waarin de werken worden uitgevoerd, een rol. Vlaamse premies zijn er namelijk niet, maar in bepaalde gemeentes kan het verwijderen van een mazouttank wel in rekening worden gebracht voor de renovatiepremie. Kijk hiervoor op www.premiezoeker.be.

Mazouttank grootteGemiddelde prijzen
3.000 liter€500,- en €700,-
5.000 liter€500,- en €1.000,-

Ontvang razendsnel een gratis offerte!

Uw mazouttank laten saneren en/of verwijderen? Vraag hier uw offerte aan en ontvang snel een prijsopgave.

Don’t take our word for it:

Dankzij deze handige offertedienst een firma gevonden die ons kon helpen met onze stookolietank.

– Petra Dewandele

Voor de verkoop van onze woning hadden we een conformiteitsattest nodig van een bevoegde firma. Hier de juiste gevonden.

– Fam. de Bruyne

Wij hebben een oude ondergrondse mazouttank gevonden in onze tuin. Via Google kwamen we hier al snel terecht. Handige website, goede informatie!

– De heer Ferdinando