Mazouttank verwijderen

Steeds meer mensen maken de overschakeling van mazout naar aardgas om economische en ecologische redenen. Hebt u thuis, of in uw toekomstige woning, een mazouttank die niet meer gebruikt wordt? Dan is het noodzakelijk deze stookolietank te verwijderen. Sterker nog: wanneer het over een ondergrond exemplaar gaat, bent u wettelijk verplicht de tank te laten neutraliseren of saneren. Wat dat precies inhoudt, wat de prijs ervan bedraagt, en nog meer nuttige informatie over het verwijderen van een stookolietank, leest u hier.

mazouttank verwijderen

Redenen voor tankverwijdering

Een mazouttank vervult een belangrijk functie voor een woning. Wilt u hem niet meer gebruiken? Dan bent u verplicht deze te verwijderen, indien het om een ondergronds exemplaar, of een bovengronds exemplaar van meer dan 5.000 kg stookolie (6000 liter) gaat. De belangrijkste reden hiervoor is mogelijke bodemverontreiniging. Zelfs in een lege stookolietank blijven er resten achter. Bij een barst kunnen deze terecht komen in de bodem, wat vervuiling veroorzaakt. Vraag tijdens het saneren voor een bodemcontrole, zo weet u of er doorheen de jaren geen vuiligheid in uw tuin is geslopen.

Daarnaast is er ook gevaar dat het roesten van de tank gaat leiden tot instabiliteit en bijgevolg brandgevaar. Want wist u dat de verzekering schade van een ongebruikte tank niet dekt? Bij een ongeval of lekkage bent u dus persoonlijk aansprakelijk. De prijs daarvan ligt wellicht hoger dan die van het laten verwijderen van de mazouttank.

Van mazout naar gas overschakelen

Een verwarmingssysteem op aardgas is tegenwoordig milieuvriendelijker en voordeliger. U zou dus niet de eerste zijn die van mazout wil overschakelen naar gas. De mazouttank moet vervangen worden door een gasketel. Hoe gaat dat in zijn werking?

Om te beginnen moet uw woning aangesloten zijn op een aardgasnetwerk. Vraag dit aan uw buren of aan de distributienetwerkbeheerder van uw gemeente. Indien er geen aansluiting is, kan u altijd propaan opslaan in een boven- of ondergrondse tank. Daarna moet de bestaande stookolietank definitief buiten gebruik worden gesteld. Dit dient wettelijk geregeld te worden, maar die regels verschillen van gewest tot gewest. Controleer wat er voor u van toepassing is. Wat vaststaat is dat u een beroep moet doen op een erkend vakman. Hij zal de stookolietank leegmaken, reinigen, saneren en verwijderen. Stel dat de tank om een bepaalde reden niet verwijderd kan worden, zal hij worden opgevuld met zand. In dit geval spreekt men over neutraliseren.

Tot slot moet u een nieuwe verwarmingsketel aanschaffen. Sinds 2020 zijn condensatieketels de norm. Ze verbruiken tot 30% minder.

Verkoop woning met oude mazouttank

Staat u op het punt uw huis met stookolietank te verkopen? Dan moet u in het bezit van een verplicht attest zijn. De aard van dit document is afhankelijk van de tank: wordt hij nog gebruikt of niet? Of wilt u hem laten verwijderen? Breng hoe dan ook de potentiële koper op de hoogte.

Indien de tank nog in gebruik is, hebt u een conformiteitsattest nodig. Dit ontvangt u na de verplichte periodieke keuring door een vakman. De frequentie waarmee een mazouttank moet worden gecontroleerd, is afhankelijk van de grootte, ligging, het volume en het type (boven- of ondergronds). Dit document geeft u bij de verkoop van het huis aan de notaris en de koper.

Wordt de stookolietank niet meer gebruikt, zorg dan dat u in het bezit van een sanerings attest bent. Sinds 1995 bent u verplicht een mazouttank die niet meer wordt gebruikt, te laten ledigen en verwijderen, of te laten opvullen met inert materiaal.

ondergrondse mazouttank verwijderen

Ondergrondse mazouttank verwijderen

Wanneer de mazoutketel ingegraven in de grond zit, spreken we over een ondergronds exemplaar. Gebruikt u hem niet meer, dan bent u verplicht hem te laten ledigen, reinigen en verwijderen binnen de vijf jaar na de buitengebruikstelling. Tijdens het reinigen wordt de tank uitgegraven en verwijdert of gesaneerd. Het gebeurt echter soms dat de tank moeilijk weg te nemen is omwille van de diepte of omliggende kabels en leidingen. In dat geval wordt hij gewoon geneutraliseerd in plaats van verwijderd. Met neutraliseren bedoelt men opvullen. De tank wordt gevuld met grond, zand of hars.

Meer informatie over dit onderwerp? Lees verder op: ondergrondse mazouttank verwijderen.

Bovengrondse mazouttank verwijderen

U bent verplicht een bovengrondse mazouttank te laten leegmaken en reinigen. Een verwijdering is niet wettelijk verplicht voor een stookolietank met een opslag kleiner dan 5.000 kilo of 6.000 liter. Is dat bij u wél het geval, dan gelden dezelfde regels als bij een ondergrondse tank (conformiteitsattest is nodig).

Men gaat de tank openen en reinigen. Daarbij wordt vloeibaar afval, residu genoemd, afgevoerd en verwerkt. Wilt u dat de tank ook weggenomen wordt of is dat verplicht, dan zal dit in stukjes gebeuren. Na afloop ontvangt u een wettelijk attest.

Meer informatie over dit onderwerp? Lees verder op: bovengrondse mazouttank verwijderen.

Mazoutketel in de kelder

Een keldertank beschouwt men als een bovengronds exemplaar. U bent dus verplicht hem bij niet-gebruik te laten leegmaken en reinigen. Indien u van plan bent de woning ooit te verkopen, is het interessant de keldertank alvast te laten verwijderen.

mazouttank saneren

Hoe gaat het saneren van een mazouttank in zijn werk?

Een tank die jarenlang werd gebruikt voor de opslag van mazout weghalen is geen job die in één, twee, drie gebeurt. De erkende vakmannen doen dit stap voor stap. We overlopen het.

Neutraliseren

Nog voordat men kan overgaan op het effectief verwijderen van de stookolietank, moet deze eerst worden gereinigd. Dit is belangrijk. Zo worden alle schadelijke stoffen verwijderd. Ook dit moet u laten uitvoeren door een erkende tanksaneringsfirma. Na afloop van het neutraliseren ontvangt u een certificaat. De prijs voor het reinigen begint vanaf €550,-. Hoe meer residu, hoe hoger de prijs. Lees hier meer over het reinigen en neutraliseren van een mazouttank.

Verwijderen of opvullen?

Nu de tank vrij is van schadelijke resten, kan de volgende stap in werking treden. Ofwel wordt hij gevuld met inert materiaal, ofwel gaat men hem verwijderen. Het opvullen doet men vooral als alternatief wanneer weghalen geen optie is. Stel dat er nutsvoorzieningen zoals kabels en leidingen te dicht bij de tank lopen, dan zijn deze technische obstakels te groot. Er mag geen stabiliteits gevaar optreden. In dat geval gaat men de tank vullen met zand, grond of hars. Het laatste is lichter en daarom handiger voor het geval de mazouttank toch nog verwijderd wordt ooit.

Hoe zit het met de prijs?

De kosten verbonden aan tankverwijdering hangen samen met de grootte, inhoud en complexiteit ervan. Zo zal de prijs voor het neutraliseren van een tank met een grote inhoud hoger liggen. Reken voor een tank van 5000 liter gemiddeld op €500,- à €1000,- voor het saneren. De prijs van het reinigen start op ongeveer €550,-. Dan is de stookolietank nog niet verwijderd. De kosten hiervoor liggen tussen de €650,- en 1.300,-. Het ophalen van de stukken wordt ook naar u doorgerekend. De prijs is dan afhankelijk van de bereikbaarheid van uw woning en is voor iedere situatie anders. Het is aangeraden offertes op te vragen.

Meer weten over de opbouw van de prijs voor het verwijderen van een mazouttank? Bekijk ons artikel: mazouttank verwijderen prijs.

prijs mazouttank verwijderen

Vrijblijvend een offerte aanvragen

Zorg ervoor dat u niet voor onaangename verrassingen komt te staan. Vraag daarom goed op voorhand een gratis offerte op bij dienstverleners in uw buurt. Op die manier weet u wat de prijs voor uw specifieke situatie zal bedragen.

Bronnen voor dit artikel:

Vlaanderen.be – Controle en onderhoud van de stookolietank van een woning
Vlaanderen – Is de controle van particuliere mazouttank verplicht?
Wikipedia – wat is stookolie?
OVAM – Schadegeval na lek in mazouttank? Stappenplan om bodemverontreiniging te voorkomen.