Water in mazouttank

Om verschillende redenen kan er water in de mazouttank lopen. Een kleine hoeveelheid is doorgaans onvermijdelijk en hoeft geen grote ramp te zijn, al kan dit wel tot corrosie leiden als het jaren en jaren in de tank blijft liggen. Water kan echter ook directe gevolgen hebben zoals schade aan uw verwarmingsinstallatie. U hebt er dus alle belang bij om te voorkomen dat er een teveel aan water in de tank terecht komt en dat het aanwezige water bij tijd en stond verwijderd wordt. U vindt er hier alvast alle nodige informatie over. U kan ook meteen, geheel vrijblijvend, een offerte aanvragen om water te laten verwijderen.

water in mazouttank

Oorzaken van water in een mazouttank

In mazouttanks zit vaak een kleine hoeveelheid water. Oorzaak is vaak de condensatie van vochtige lucht, al kan het ook gebeuren dat water in de tank binnendringt via de ontluchtingsleiding of omdat het deksel niet goed sluit.

Condensatie in de tank

In de meeste gevallen is het water dat in een stookolietank zit te wijten aan condensatie van vochtige lucht. Dat is niet te vermijden. Doorheen de jaren zal er dus sowieso condenswater in de tank komen.

Regenwater door de ontluchtingsleiding

Bij regenval kan het putje boven de mazouttank waar de vulleiding en ontluchtingsleiding uitkomen, vollopen met regenwater. Die kans is zeker reëel bij extreme regenbuien, iets waar we steeds meer mee geconfronteerd worden. De vulleiding is afgesloten met een dop waardoor hierlangs normaal gezien geen water in de tank kan komen. Wel kan het regenwater via de ontluchtingsleiding in de tak lopen. Water is zwaarder dan de tank waardoor het meteen naar de bodem zakt. Net daar zit de aanzuigleiding die de mazout uit de tank zuigt. Deze zal dus geen mazout, maar water naar de verwarmingsketel zuigen waardoor er schade kan ontstaan aan de verwarmingsinstallatie.

Grondwater door lekkage

Wanneer uw tank een lek veroorzaakt, zal er niet alleen olie in de grond lekken, maar kan er andersom ook grondwater in de tank komen. Afhankelijk van de grootte van het lek, kunnen de gevolgen aanzienlijk zijn en dit in beide richtingen. Het water kan de schade aan de tank vergroten en zelfs schade aan de verwarmingsinstallatie brengen en andersom zal de bodem steeds meer vervuild worden.

Deksel dicht niet meer goed

Wanneer het deksel van uw tank niet goed meer sluit, kan er vanzelfsprekend water binnensijpelen na een regenbui. Een waterdicht deksel van de tank, is dus een must wil u problemen op termijn vermijden.

Wat kunnen gevolgen zijn van water in de stookolietank?

Een kleine hoeveelheid water heeft doorgaans geen onmiddellijke gevolgen. Het water blijft immers op de bodem van de tank liggen. Wel kan de tank daardoor beginnen roesten wat op lange termijn wel grotere gevolgen kan hebben. Er kunnen namelijk lekken in de tankbodem ontstaan. Soms kan het gebeuren dat het water mee met de pomp wordt opgezogen naar de verwarmingsinstallatie. In dat geval kan de verwarmingsinstallatie ernstige schade oplopen op korte termijn.

water in stookolietank

Roest en lekkage

Water in de mazouttank kan op termijn leiden tot corrosie van de tank. Hierdoor kunnen lekken ontstaan waardoor kostbare, maar vooral milieuschadelijke olie uit de tank zal beginnen lekken. De kosten voor het saneren van een lekkende stookolietank kunnen erg hoog oplopen. Een goed onderhoud van de tank is dus geen overbodige luxe. Het water wordt dan regelmatig verwijderd waardoor roest met milieuschadelijke lekken tot gevolg geen kans krijgt.

Schade aan uw verwarmingsinstallatie

Het kan gebeuren dat de pomp via de aanzuigleiding het water in plaats van de mazout in de tank opzuigt naar de verwarmingsinstallatie. Dan zal u direct geconfronteerd worden met de gevolgen. U zal immers meteen zonder verwarming vallen. Er ontstaat schade aan de installatie die uiteraard de nodige reparatiekosten met zich zal meebrengen.

Schimmels en bacteriën

Sinds kort wordt er geleidelijk aan een percentage biobrandstof toegevoegd aan de mazout. Wanneer deze brandstof in aanraking komt met water, beginnen bacteriën en schimmels zich snel te vermenigvuldigen. Dit ‘besmette water’ kan heel wat gevolgen hebben zoals een verstopte filter of verstopte leidingen waardoor de brander schade zal oplopen.

Hoe water meten in mazouttank?

Hoe kan u nu weten dat er water in uw mazouttank zit? Door dit eenvoudigweg te meten. Aan de hand van een waterzoekpasta kan u onderzoeken hoeveel water in de tank zit. Deze pasta moet op een peilstok of meetlat worden aangebracht die u vervolgens tot aan de bodem van de tank laat zakken. De pasta reageert enkel op water en dus niet op de stookolie zelf. Waar de pasta in contact komt met water, zal die fel rood kleuren. Op die manier kan u op de peilstok of meetlat aflezen of en hoeveel water in de tank zit.

Water in mazouttank, wat nu?

Sowieso moet u ervoor zorgen dat er geen of zo weinig mogelijk water in de tank komt. Een regelmatig onderhoud van de mazouttank kan dit voorkomen. Is er toch water in de tank gelopen, wacht dan niet om dit te laten verwijderen. Doe dit sowieso voor u nieuwe mazout laat leveren.

Aanzuigleiding verhogen

Het is een optie om de aanzuigleiding naar boven te trekken tot op het niveau van de stookolie in de tank. Zo kan er geen water naar de verwarmingsinstallatie gezogen worden. Ideaal is dit echter niet omdat het water dan in de tank blijft en gaandeweg roest kan veroorzaken. Dit kan leiden tot lekkages waarbij de kosten erg hoog kunnen oplopen. Er zijn dan immers niet enkel kosten voor het herstellen van de tank, maar u zal ook de bodem verplicht moeten laten saneren. Bovendien kan bij nieuwe regenval het waterpeil in de tank verder stijgen waardoor u de aanzuigleiding opnieuw moet verhogen. Deze optie is dan wel goedkoper dan het laten wegpompen van het water, het is eerder af te raden.

Mazouttank met water leegpompen

Beter dan het naar boven trekken van de aanzuigleiding, is het water uit de tank te laten pompen. Via een buis die tot op de bodem van de tank wordt gebracht, wordt het water weggepompt. Omdat water zwaarder is dan olie, ligt dit altijd op de bodem van de tank. Ook de leidingen worden leeggepompt en gespoeld. Water oppompen is een duurdere oplossing. Het water is namelijk vervuild met mazout en mag dus niet in de riolering terecht komen. Als het gaat om kleine hoeveelheden, kan u ermee naar het containerpark. Gaat het echter om grote hoeveelheden, moet u er verplicht mee naar een afvalverwerkend bedrijf. Daar betaalt u al snel €0,25 per kilogram.

Emulgeren van het restwater

Mazoutleveranciers doen in hun mazout een emulgator die het kleine beetje condenswater in de mazout emulgeert. Het water wordt in feite opgelost. Deze emulsie ziet er uit als witte melk. Dit werkt alleen maar als het om een kleine hoeveelheid van water gaat. Bij een teveel aan water werkt dit niet meer.

Hoe water in tank vermijden?

Voorkomen is beter dan genezen. Ook bij stookolietanks. Er zijn een aantal zaken die u kan ondernemen om te vermijden dat er water in uw tank komt. Zo loopt u geen risico op schade of het inschakelen van een vakman om water te vermijden. Deze zaken kunnen heel wat duurder uitvallen dan onderstaande preventieve maatregelen.

Een goed afgesloten tank

Zorg er in de eerste plaats voor dat de tank goed is afgesloten. Zo krijgt water geen kans om binnen te sijpelen. Denk daarbij zowel aan het deksel als aan de leidingen. Ga voor een waterdicht deksel dat perfect is af te sluiten. Ook de leidingen mogen op geen enkele plaats water laten doorkomen.

Jaarlijkse controle 

Laat uw mazouttank jaarlijkse controleren. Dit is snel gebeurd, niet duur en het kan heel wat kopzorgen besparen. U voorkomt hiermee dat eventueel water zich stilaan begint op te stapelen zodat dat u er erg in heeft. Voor u het weet, zit u met een lek in de bodem. Die kosten kunnen onoverzichtelijk zijn.

Een sonde

U kan er voor kiezen om een sonde in de tank te plaatsen. Deze geeft aan wanneer er water in de tank aanwezig is. Op die manier kan u snel ingrijpen zodra een kleine hoeveelheid water aanwezig is. U voorkomt hiermee grotere problemen als gevolg van een stijging van de hoeveelheid water waar u geen weet van heeft.

Een luchtdroger

Tot slot kan u een luchtdroger op de verluchting van de tank laten plaatsen. Een luchtdroger verhindert op simpele wijze dat er condensatie in de tank ontstaat. De droger vermijdt het ontstaan van vochtige lucht. Er kan zich geen hoeveelheid opstapelen en zodoende kan er geen schade ontwikkeld worden.

Ontvang vrijblijvend een offerte om uw probleem op te lossen

Een vermoeden van water in uw stookolietank? Of al problemen met de brander omwille van water? Wacht niet langer en schakel snel een vakman in. Vraag wel meer dan één offerte op zodat u zeker bent van de beste prijs. Hier kan u alvast een vrijblijvende offerte opvragen van een vakman in uw regio.

Vrijblijvend een offerte aanvragen
water in mazouttank verwijderen