Zelf mazouttank verwijderen zonder attest

Laat ons meteen met de deur in huis vallen: het is wettelijk verboden om een stookolietank zonder attest te verwijderen. U moet altijd een certificaat hebben van een erkend technicus. Het is dus geen goed idee om zelf aan de klus te beginnen. Best schakelt u voor het verwijderen van een mazouttank een expert in. Daarmee hebt u niet enkel de garantie dat de werken correct verlopen zonder risico, maar bent u zeker van het attest dat u bij wet moet verkrijgen.

zelf mazouttank verwijderen

Wanneer mazouttank verwijderen?

Verwarmen op stookolie wordt steeds minder gedaan. Vanaf 2022 is het sowieso verboden om nieuwe mazoutketels te plaatsen. Daarnaast schakelen heel wat mensen die al een stookolietank hebben over op andere energiebronnen. Maar wat met de tank die niet meer gebruikt wordt? Die moet volgens de wet buiten gebruik gesteld worden en in bepaalde gevallen ook worden verwijderd of geneutraliseerd. Weet dat de stookolietank voor geen andere doeleinden mag gebruikt worden. U kan er dus geen water of iets anders in opslaan. Wil u toch nog mazout blijven gebruiken, maar lekt de tank? Dan moet deze vernieuwd worden. Als dat niet mogelijk is, moet ze worden verwijderd.

Lees meer over: stookolietank verwijderen

Renoveren of vernieuwen van de mazouttank is niet meer mogelijk

Soms is het mogelijk om een mazouttank te renoveren of vernieuwen. Zo kan bijvoorbeeld een enkelwandige tank vervangen worden door een dubbelwandige variant. U bent dan opnieuw zeker van een veilige opslag. Renoveren is echter niet altijd mogelijk, bijvoorbeeld als de tank werd afgekeurd. In dat geval moet de beschadigde tank worden verwijderd. Dit moet volgens bepaalde richtlijnen gebeuren en u bent verplicht om een attest te kunnen voorleggen dat de tank correct werd verwijderd. U schakelt in dat geval dus best een vakman in.

Mazouttank is niet meer in gebruik – verplicht verwijderen

Wanneer u overschakelt naar een andere warmtebron, zal de mazouttank permanent niet meer worden gebruikt. Hetzelfde geldt als de tank wordt afgekeurd. In de meeste gevallen is het wettelijk verplicht om de tank ook te verwijderen nadat ze buiten gebruik werd gesteld. Enkel bovengrondse tanks voor minder dan 5.000 kg stookolie (dat komt overeen met 6.000 liter) moeten niet worden verwijderd. Alle andere tanks wel, zowel bovengrondse als ondergrondse. Het kan zijn dat een ondergrondse niet kan worden verwijderd, bijvoorbeeld als deze onder het huis ligt of als de verwijdering stabiliteitsgevaar zal veroorzaken. In dat geval moet de ondergrondse tank worden opgevuld met een inert materiaal. Wanneer een stookolietank wordt verwijderd, hebt u een certificaat va buitengebruikstelling nodig om de tank te kunnen afvoeren als schroot- of kunststofafval.

Mazouttank zelf verwijderen – heel wat nadelen

Het lijkt een eenvoudige klus, maar een mazouttank zelf verwijderen, is absoluut geen goed idee. U denkt misschien dat niemand het hoeft te weten, maar wat als het misloopt? Dan zal de factuur heel wat hoger liggen. En de kans dat er iets misloopt, is bijzonder groot aangezien heel wat expertise én het juiste materiaal nodig is. Bovendien bent u wettelijk verplicht een erkend technicus in te schakelen om het juiste certificaat te kunnen afleveren. Neem dus geen risico en schakel een erkend vakman in.

Risico op bodemverontreiniging en op de kosten van een bodemsanering

Wanneer een tank wordt verwijderd, is de kans groot dat deze begint te lekken. De bodem zal verontreinigen en u bent verplicht om deze nadien te saneren. Het kostenplaatje hiervoor is niet mals. U zal veel duurder uitkomen dan wanneer u van in het begin een expert had ingeschakeld om de tank te verwijderen.

Speciale toestellen nodig die veel kosten

Om een tank te kunnen uitgraven of af te breken, zal u niet ver geraken met de klassieke doe-het-zelf-tools. Hier is speciaal materiaal voor nodig. Zo hebt u vonkvrije toestellen nodig. Wanneer bijvoorbeeld de tank in stukken moet worden gezaagd, zal u niet ver komen met een traditionele zaag. Hiervoor hebt u een vonkvrije knabbelschaar nodig. Deze speciale tools zijn niet goedkoop. Een vakman bezit dit materiaal vanzelfsprekend. Het is dus niet gezegd dat u goedkoper af bent als u zelf aan de slag gaat.

Verwijderde mazouttank mag niet naar het containerpark

Wat doet u met de tank als u deze hebt uitgegraven of hebt afgebroken? Bij het containerpark zal u alleszins niet met open armen worden ontvangen. Recyclageparken mogen immers geen mazouttanks in ontvangst nemen. Een lege stookolietank moet naar een vergunde verwerker worden gebracht. En om de tank daar te kunnen achterlaten, moet u een erkend certificaat kunnen voorleggen. Dat certificaat kan enkel door een erkend technicus worden opgesteld.

Verboden om een mazouttank zonder attest te verwijderen

Het is wettelijk verplicht om met een certificaat aan te tonen dat de tank correct verwijderd werd. Dit kan enkel worden afgeleverd door een technicus of milieudeskundige die is erkend door het Vlaamse Gewest. Zij hebben een persoonlijk erkenningsnummer. U bent dus sowieso verplicht om een erkend stookolietechnicus in te schakelen. Wanneer u de woning wil verkopen, moet dit attest trouwens mee opgenomen worden in de verkoopakte zodat ze kan overgeheveld worden naar de nieuwe eigenaar. Om zeker te zijn dat u het certificaat kan verkrijgen, doet u er goed aan om niet zelf aan de slag te gaan. Met een erkend technicus bent u zeker van de juiste procedure en dus van het wettelijk verplichte attest. Een lijst van erkende technici, erkende milieudeskundigen en bedrijven die erkend zijn om tanks te verwijderen, vindt u op de website van de Vlaamse Overheid onder de rubriek ‘procedure’.

Mazouttank verwijderen – een vakman inschakelen

Als u van plan bent om een mazouttank te verwijderen, schakelt u hier best een vakman voor in. Er is immers een hele procedure aan verbonden. Zo moet de tank eerst worden leeggepompt en gereinigd alvorens ze afgebroken of uitgegraven kan worden. Dit wordt best snel gedaan om bodemverontreiniging te voorkomen. Het saneren van een vervuilde bodem brengt immers torenhoge kosten met zich mee, kosten die u moet betalen.

Mazouttank eerst laten reinigen en dan pas laten verwijderen

Alvorens een mazouttank kan worden verwijderd, moet deze eerst worden leeggemaakt en gereinigd. Dat is wettelijk verplicht en geldt voor élk type van mazouttank. Zowel ondergrondse als bovengrondse tanks en ongeacht het volume van de tank. Het is belangrijk om een tank zo snel mogelijk leeg te maken en te laten reinigen om bodemverontreiniging te voorkomen.

mazouttank verwijderen

Als de bodem alsnog wordt vervuild, moet u deze laten saneren en daar hangen enorm hoge kosten aan vast. Deze kosten zijn voor uw rekening. U doet er dus goed aan om een professional in te schakelen om de tank te laten leegpompen en reinigen. Een vakman weet perfect welke handelingen hij moet doen zonder dat de tank gaat lekken.

Bovengrondse mazouttank laten verwijderen door een vakman

Als u een bovengrondse mazouttank wil laten verwijderen, moet deze eerst worden leeggepompt en gereinigd. Enkel tanks met een volume groter dan 6.000 liter moeten volgens de wet worden verwijderd. Als u de tank laat verwijderen, ongeacht het volume, hebt u een certificaat nodig van een erkend stookolietechnicus. Dit certificaat bewijst dat de verwijdering conform de richtlijnen is gebeurd. Op het certificaat moet onder meer de naam en het erkenningsnummer van de technicus staan. Los van alle risico’s die het zelf verwijderen van een tank met zich meebrengen, is het verplichte certificaat een goed argument om een vakman in te schakelen om uw mazouttank te laten verwijderen.

Lees meer over: bovengrondse mazouttank verwijderen

Ondergrondse mazouttank laten verwijderen door een expert

Een ondergrondse tank moet altijd worden verwijderd als deze niet meer wordt gebruikt, ongeacht het volume van de tank. Een ondergrondse tank is een tank die effectief in de grond zit. Een mazouttank die in de kelder staat, is dus een bovengrondse tank. Vooraleer de tank kan worden verwijderd, moet deze eerst worden leeggemaakt en gereinigd. Als de tank om technische of veiligheidsredenen echt niet kan worden verwijderd, moet ze worden opgevuld met een inert materiaal zoals schuim of zand. Zowel voor het verwijderen als het opvullen moet u een erkend certificaat kunnen voorleggen. Dit attest toont aan dat de werken uitgevoerd zijn zoals de wet het voorschrijft. Het is dus aan te raden om een vakman in te schakelen zodat u zeker bent dat de werken foutloos gebeuren. Indien u zelf aan de slag gaat en bepaalde zaken niet correct worden uitgevoerd, kan er geen attest worden afgeleverd.

Lees meer over: ondergrondse mazouttank verwijderen

Wat is de prijs voor het laten verwijderen van een mazouttank met attest?

De prijs om een mazouttank te laten verwijderen, is afhankelijk van verschillende factoren. Zo speelt de grootte van de tank een rol en ook de plaats waar de tank zich bevindt. Is de tank makkelijk bereikbaar? Dan zal de prijs heel wat lager liggen dan wanneer de tank moeilijk te bereiken is. Het leegmaken, reinigen en verwijderen, zal dan immers heel wat meer werk in beslag nemen.

Gemiddeld moet u rekenen op prijzen tussen de €200,- en €500,- voor het verwijderen van een bovengrondse tank.

Opgelet! De kosten voor het leegmaken en reinigen van de tank zitten hier nog niet inbegrepen. Die kunnen oplopen van €500,- tot wel €1.000,-. De kosten voor verwijderen van een ondergrondse tank kunnen nog hoger oplopen omdat er nog graafwerken aan te pas komen. Als u deze laat uitvoeren, kost dit gemiddeld tussen de €500,- en €1.000,-.

U kan op deze kost besparen door zelf de graafwerken uit te voeren. Voor het leegmaken en reinigen van de tank variëren de prijzen net als bij een bovengrondse tank tussen de €500,- en €1.000,-. De prijs voor het verwijderen van een ondergrondse mazouttank ligt tussen de €200,- en €500,-.

Lees meer over: mazouttank verwijderen prijs

tanksaneerder inschakelen

Vraag vrijblijvend een offerte aan

Moet uw stookolietank worden verwijderd? Schakel dan een erkend vakman in. Vraag steeds offertes op bij meerder firma’s zodat u prijzen kan vergelijken. U kan op die manier heel wat besparen en u bent zeker van de juiste prijs. Hier kan u alvast geheel vrijblijvend contact opnemen met erkende technici in uw regio.

Vrijblijvende offerte aanvragen