Mazouttank verwijderen prijs

Bent u benieuwd naar de prijs voor het verwijderen van een mazouttank? Wij hebben deze overzichtspagina opgesteld om u een indicatie van de prijzen te geven voor het verwijderen van een ondergrondse of bovengrondse stookolietank of een uit de kelder. Daarnaast geven wij prijs indicaties voor het reinigen, opvullen en keuren van een mazouttank.

Mazout stond jarenlang op nummer één wat betreft brandstof om het huis te verwarmen. Toch schakelen vandaag veel gezinnen over naar andere bronnen van brandstof zoals aardgas.

Indien u uw stookolietank niet meer gebruikt, bent u wettelijk verplicht deze te laten reinigen en, indien mogelijk, te laten verwijderen.

mazouttank verwijderen prijs

Dat moet gebeuren door een erkend vakman. Laat u het na de mazouttank te verwijderen, dan kan er na verloop van jaren bodemverontreiniging ontstaan. Deze schade zal véél meer kosten dan het verwijderen van de tank.

Daarbij komen nog andere kosten. Want een mazouttank in de kelder is eenvoudiger te verwijderen dan een ondergrondse tank. Tel daarbij ook de prijs voor de keuring waar u aan moet voldoen.

Zoveel firma’s, zoveel prijzen

Goed, die tank moet dus weg. Maar hoeveel mag dat kosten? Om te beginnen is het belangrijk te weten dat elke firma een eigen tarief hanteert. Er bestaat geen eengemaakte prijs voor het saneren van een stookolietank. Daarnaast verschillen de prijzen naargelang het type tank. Een bovengrondse mazouttank is vaak eenvoudiger te verwijderen dan een ondergronds exemplaar. Ook de grootte (het gewicht of aantal liter) is bepalend.

Wij geven op deze pagina een overzicht van prijzen, maar dit zijn slechts indicaties. Het is aan u om de effectieve tarieven van firma’s te vergelijken. Alleen zo bekomt u de beste prijs.

Waarom het gewicht/aantal liter en het soort tank van invloed is op de prijs

Vooraleer een tank wordt verwijderd, moet de vakman hem eerst reinigen zodat er geen residu achterblijft. De grootte speelt hier vanzelfsprekend een rol. Want hoe groter, des te meer werk. De prijs voor het reinigen van een tank van 3000 liter ligt tussen de €500,- en €700,-. Voor tank van 5.000 liter betaal je tussen de €500,- en €1.000,-.

De grens van de grootte wordt vaak bepaald aan de hand van liters. Voor een stookolietank met een opslagcapaciteit van minder dan 6.000 liter, gelden er andere regels bij het opvullen of verwijderen. Zo moet een bovengronds exemplaar van deze grootte niet per se verwijderd worden. Dat resulteert in een andere prijs.

Prijs voor het verwijderen van een bovengrondse mazouttank

Wat u betaalt voor een bovengronds exemplaar verschilt naargelang de grootte ervan. U kan er wel van uitgaan dat dit lichtjes goedkoper is dan een ondergronds exemplaar. We geven een indicatie onderaan. Let wel op dat dit de prijzen zijn voor het verwijderen van de tank. U betaalt daarnaast ook nog voor het reinigen en voor de keuring.

Inhoud mazouttankIndicatie prijs
3.000 liter€400
5.000 liter€485
8.000 liter€600
10.000 liter€685

Prijs voor het verwijderen van een stookolietank in de kelder

De bereikbaarheid van de tank is belangrijk. De toegankelijk bepaalt voor een groot deel hoeveel het prijskaartje zal bedragen. Net om die reden is een bovengrondse tank doorgaans goedkoper dan een ondergronds exemplaar. Dit is namelijk een stuk eenvoudiger. Staat uw stookolietank in de kelder, dan betaalt u wellicht minder dan wanneer deze zich in een gemetste toezichtsput bevindt. Toch is het onmogelijk om er één prijs op te plakken. De grootte van de tank speelt ook mee. Sommige exemplaren kunnen als een geheel verwijderd worden, terwijl anderen versneden moeten worden. Ga ervan uit dat het saneren van een stookolietank in de kelder van 5.000 liter zeker €450,- zal kosten.

Prijs voor het verwijderen van een ondergrondse tank

Een ondergrondse tank is minder gemakkelijk bereikbaar en dus duurder. Ga ook hier uit van €500,- à €700,- voor een kleine tank (3.000 liter of minder), en €500,- à €1.000,- voor een geval van 5.000 liter. Reken daarbij de kosten voor de ophaling na het uitgraven. Deze bedragen liggen tussen de €200,- en €500,-. Daarbij is het zo dat een exemplaar met een inhoud groter dan 6.000 liter niet verplicht moet worden verwijderd. In dat geval wordt hij gereinigd en opgevuld. Dat laatste doet men met hars of zand. Richt u hiervoor op een prijs van €495,- tot €870,-.

stookolietank verwijderen prijs

Mazouttank reinigen en opvullen prijs

Zoals eerder gezegd moet een mazouttank ook gereinigd en, in sommige gevallen, opgevuld worden. Voor het reinigen betaalt u minstens €550,-. In deze prijs zit een maximum aantal liter residu inbegrepen dat weggepompt kan worden. Gaat u daarover, dan betaalt u een meerprijs. Deze bedraagt ongeveer €0,070,- per extra liter residu.

En dat is maar het begin van de klus. Ofwel wordt de tank dan verwijderd, ofwel moet u hem laten opvullen. Dat laatste doet men bij exemplaren die te groot zijn (groter dan 6.000 liter), of te moeilijk te verwijderen zijn (wanneer er bijvoorbeeld stabiliteitsgevaar dreigt). De prijs voor het opvullen met zand of hars ligt tussen de €495,- en €870,-. De prijs voor het verwijderen van een mazouttank ligt vaak een stuk hoger. Het uit de grond halen van een tank is arbeidsintensiever wanneer de tank moeilijk bereikbaar is of er veel puin in de grond zit. De kosten van een graafmachine maken ook deel uit van het verschil in prijs.

Keuring mazouttank prijs

Een mazouttank moet gekeurd worden als deze in dienst is en dit gebeurd doorgaans om de 5 jaar. Dit moet bovendien door een erkend technicus of erkende milieudeskundige in de discipline houders voor gassen of gevaarlijke stoffen gedaan worden. Indien u voldoet aan de wettelijke bepalingen, ontvangt u een certificaat van de keuring.

Voor de keuring van een bovengrondse mazouttank betaalt u tussen de €90,- en €110,- (inclusief btw). Een ondergronds exemplaar kost iets meer om te keuren. Deze kostprijs ligt tussen de €120,- en €160,- (inclusief btw).

mazouttank opvullen prijs

Vrijblijvend een offerte aanvragen

Vergewis uzelf ervan dat u samenwerkt met een erkend vakman. Zo bent u zeker van een correcte uitvoering van de werken én dat u achteraf de nodige certificaten ontvangt. Daarenboven is het belangrijk te kijken naar de kosten. Iedere firma hanteert zo zijn eigen prijzen. Vraag vrijblijvend een gratis offerte op van een erkend tanksaneringsfirma om uw mazouttank te verwijderen.

Bronnen voor dit artikel:

Vlaanderen.be – Stookolietank buiten gebruik stellen
Informazout.be – kenniscentrum voor mazout
OVAM – Verontreinigde grond