Mazouttank leegpompen

U stookt op mazout, maar wil nu overschakelen naar een andere energiebron? Er zit een lek in uw tank en de tank moet hersteld of vernieuwd worden? Of zit er water in de tank en moet dit eruit gehaald worden? In deze gevallen zal de tank leeggepompt moeten worden. Wat dat precies inhoudt en aan welke prijzen u ongeveer moet denken, leest u hier.

mazouttank leegpompen

Redenen voor het leegpompen van een mazouttank

Er zijn verschillende redenen om een mazouttank te laten leegpompen. Wanneer u de tank niet meer gebruikt, bijvoorbeeld omdat u overschakelt op een andere energiebron, bent u verplicht deze te laten leegpompen en te saneren. Ook wanneer de mazouttank is afgekeurd, is dit verplicht. Tot slot kan u ook kiezen voor het leegpompen van de tank wanneer er een teveel aan water in zit.

Mazouttank lekt

Wanneer er een lek in de mazouttank zit, moet de tank hersteld of verwijderd worden. In beide gevallen is de eerste stap: leegpompen van de tank. Als er sprake is van een lek, is wellicht ook de bodem vervuild door de olie die uit de tank is gesijpeld. Een bodemsanering is dan verplicht zodat alle schadelijke stoffen uit de verontreinigde bodem of het grondwater worden gehaald. Helaas is dit een erg dure grap. Gelukkig is er het Promaz-fonds dat u een financieel duwtje in de rug kan geven. Lees er meer over in dit artikel: lekkende mazouttank.

Mazouttank schoonmaken

Wanneer er vuil in de tank terecht is gekomen, moet de tank gereinigd worden. Ook wanneer een tank buiten gebruik wordt gesteld, moet ze eerst gereinigd worden alvorens ze kan worden afgevoerd of opgevuld met een inert materiaal. Vooraleer een stookolietank kan worden gereinigd worden, moet ze worden leeggepompt. Nog bruikbare mazout kan naar een ander adres worden geleverd zodat deze niet verloren gaat. Schadelijke restjes zoals slib moeten professioneel worden verwijderd.

Water in mazouttank

Wanneer het deksel niet goed afsluit, kan er water in de tank terecht komen. Water kan gaandeweg corrosie veroorzaken wat op haar beurt dan weer tot lekkages kan leiden. Ook kan water in leidingen terechtkomen en op die manier de verwarmingsinstallatie schade toebrengen. Ook door zware regenval kan er water in de tank komen via de ontluchtingsleiding. Tot slot zal er sowieso condensatiewater in de tank terechtkomen doorheen de jaren. Een teveel aan water kan problemen veroorzaken. Het is dus belangrijk om bij tijd en stond het water weg te pompen. Het is mogelijk om enkel het water uit de tank te pompen, maar soms is het nodig om de hele tank leeg te pompen.

Mazouttank buiten gebruik stellen

Wanneer een mazouttank niet meer wordt gebruikt, moet ze buiten gebruik worden gesteld. Dit om te vermijden dat de bodem verontreinigd wordt. Een tank kan buiten gebruik worden gesteld door ze te verwijderen of ze te laten opvullen met een inert materiaal als hars, zand of schuim. Vooraleer dat kan, moet ze eerst leeggepompt en gereinigd worden. Lees meer over de verplichtingen die het Vlaams Gewest stelt.

Mazouttank renovatie

Het is niet altijd nodig om een tank buiten te gebruik te stellen of te verwijderen als deze schade vertoont. Het is immers mogelijk om de tank te laten renoveren. Zo kan u een enkelwandige tank laten vervangen door een dubbelwandige tank. Lees hier over de verschillende soorten mazouttanks en bespreek met een vakman of dit vlot kan. Als een tank gerenoveerd wordt, zal deze ook eerst moeten worden leeggepompt.

stookolietank leegpompen

Stookolietank leegpompen, hoe gaat het in zijn werk?

Het leegpompen en vervolgens het reinigen en eventueel buiten gebruik stellen van een mazouttank, gebeurt in verschillende fasen.

Overgebleven brandstof overhevelen

Wanneer een mazouttank wordt gesaneerd, moet ze in de eerste plaats worden leeggepompt. Op die manier kan een eventuele bodemverontreiniging worden vermeden en kan de tank, indien nodig, veilig buiten gebruik worden gesteld. Door de tank eerst leeg te pompen, is er geen achtergebleven mazout die milieuschade veroorzaakt door zijn weg naar de bodemgrond te vinden. De mazout die eruit wordt gepompt, kan naar ander adres overgebracht worden. Zo kan iemand anders er nog gebruik van maken en gaat er geen brandstof verloren

Mazouttank reinigen

Nadat de tank is leeggepompt, moet het bezinksel worden verwijderd. Het nog aanwezige vloeibare afval wordt overgepompt naar een afvalreservoir van de reinigingswagen. Concreet gaat het om restjes mazout en achtergebleven slib. De vakman voert dit afval weg naar een speciale firma die dit verwerkt. In geen geval mag dit gewoon in de riolering worden gedumpt. Als alle schadelijke stoffen zijn afgevoerd, wordt de binnenkant van de tank gereinigd. Dat gebeurt onder hoge druk met een speciaal reinigingsmiddel. Lees meer over het reinigen en neutraliseren van een mazouttank.

Mazouttank saneren

Nadat de tank leeggepompt en gereinigd is, moet ze buiten gebruik worden gesteld wanneer ze niet meer wordt gebruikt. Bovengrondse tanks worden doorgaans verwijderd. Dat is niet verplicht wanneer een bovengrondse tank kleiner is dan 6000 liter (oftewel 5000 kg). Indien mogelijk, wordt de tank in zijn geheel verwijderd. Als dat niet kan, wordt de tank met een knabbelschaar vonk-, rook- en geurvrij verschroot. Nadien worden de aparte delen weggevoerd. Ondergrondse tanks die niet meer worden gebruikt, moeten altijd worden verwijderd. Indien mogelijk, wordt deze uitgegraven. Als dat technisch niet kan, bijvoorbeeld wanneer de tank onder de oprit ligt of het uitgraven stabiliteitsgevaar kan veroorzaken, wordt de tank opgevuld met een inert materiaal zoals hars, schuim of zand. Lees hier meer over het saneren van een mazouttank.

Mazouttank leegpompen prijs en kosten

De prijs voor het leegpompen van een stookolietank is afhankelijk van verschillende factoren. Zo speelt in de eerste plaats de grootte van de tank een rol. Hoe groter de afmetingen, hoe hoger de prijs zal liggen. Daarnaast speelt het ook een rol of de tank bovengronds dan wel ondergronds ligt, net als de hoeveelheid resterende brandstof die overgeplaatst moet worden naar een ander adres. Tot slot stijgt de prijs naarmate de tank vuiler is.

De prijs voor het leegpompen en reinigen van een bovengrondse stookolietank is gemiddeld zo’n €700,- à €1.500,-. Wanneer deze ook verwijderd moet worden, zal u ongeveer €200,- à €500,- extra moeten betalen. Een ondergrondse tank laten leegmaken en reinigen, is doorgaans goedkoper. Reken op €500,- à €1.000,-. Wil u deze tank ook laten verwijderen, betaalt u gemiddeld €200,- à €500,- voor het verwijderen zelf. Daar komt nog €500,- à €1.000,- bij voor de uitgraafwerken. Op het einde van de rit bent u dus meer kwijt als u een ondergrondse tank wil laten verwijderen dan wanneer u ene bovengrondse tank verwijdert.

Op Vlaams niveau zijn er geen premies voor het laten leegpompen van uw tank. Wel is er het Promaz-fonds dat kan tegemoet komen wanneer u aan bodemsanering moet doen.

Vraag een vrijblijvende offerte aan

Wenst u uw mazouttank te laten leegpompen? Vraag dan eerst een offerte op bij een vakman. Zorg voor een gedetailleerde offerte waar alle kosten inzitten. Zo kan u goed vergelijken en komt u niet voor onverwachte kosten te staan achteraf. Hier kan u alvast een offerte opvragen van een specialist werkzaam in uw regio. Gratis en geheel vrijblijvend.

Vrijblijvende offerte aanvragen
mazouttank leegpompen prijs